Процеси абстрактно-логічного мислення

Клінічні спостереження над людьми з ізольованим пошкодженням (або функціональним тимчасовим відключенням) одного з півкуль дозволили встановити, що у більшості людей процеси абстрактно-логічного мислення переважно зосереджені в лівій півкулі, а конкретно-образного – у правому. При цьому між півкулями є потужні інформаційні взаємодії. В результаті вони функціонують як єдине ціле. Як зазначав П. К-Анохін, ззаємодія в забезпеченні психічних функцій. Наприклад, при вираженій домінантності лівої півкулі воно забезпечує словесно-понятійну складову мови, а праве – образність мови, її інтонацію, особливості вимови, які також несуть певне смислове навантаження.

Мотивації – суб’єктивно усвідомлювані емоційно забарвлені стану організму, які спонукають його вчиняти дії, спрямовані на задоволення своїх потреб. Мотивації поділяють на біологічні (нижчі, первинні, безумовні), соціальні (вищі, вторинні, складні) і патологічні.

Біологічні мотивації спрямовані на задоволення провідних біологічних потреб: голод, спрага, статевий потяг. До них відносять також спонукання до здійснення батьківських, оборонних, дослідницьких інстинктів, рефлексів подолання, свободи та ін.

Соціальні мотивації виникають на основі досвіду, набутого в процесі життя в суспільстві. Це мотивації честі, дружби, патріотизму, прагнення до влади, багатства.

Посилання на основну публікацію