Природні екосистеми [біогеоценози]

Прикладами природних екосистем можуть служити ставки, моря, луки, зарості, лісу.

Біогеоценози зі своєрідним рослинним світом і ландшафтом тісно пов’язані з географічною зональністю. Географічна зональність зумовлює утворення великих регіональних екосистем або біосистем, які називаються Біоми.

Прикладами биомов є тундра, тайга, ліси (в тому числі тропічні), пустелі і степи. На передгірних і гірських територіях існують такі біоми, як напівпустелі, сухі пустелі, тугаи, змішані і арчовиє лісу, альпійські луки, а також холодні гірські пустелі.

Водні

До прісноводним екосистемам відносяться озера, річки і болота. Такі екосистеми, що займають величезні території, є середовищем існування прісноводних організмів, джерелом питної води, водними резервами зрошуваних земель.

До морських екосистем, крім відкритих морів, які займають 70% площі Землі, відноситься також прибережний континентальний шельф. Такі екосистеми характеризуються різноманіттям рослин і тварин, великою кількістю планктону і бентосу (зважені у воді і донні мікроорганізми), найпростіших тварин і нижчих водоростей. У континентальних шельфах розвинене в основному промислове рибальство. Морські лимани – бухти і гирла річок – дуже багаті рибою та іншими морськими організмами.

Посилання на основну публікацію