Принцип конкурентного винятку

Принцип виключення (теорема Т.Ф. Гаузе): два види не можуть співіснувати в одній і тій же місцевості, якщо їх екологічні потреби ідентичні, тобто якщо вони займають одну і ту ж екологічну нішу. Такі види обов’язково повинні бути роз’єднані в просторі або в часі. При цьому конкуренція призводить до природного відбору в напрямку збільшення екологічних відмінностей між конкуруючими видами і утворення ними різних екологічних ніш.
Умови співіснування конкуруючих видів змінюються в межах одного простору поступово, з плином часу.

Це відбувається при конкуренції, наприклад, лісових деревних культур і польовий трав’яної рослинності. У даному випадку лісові культури – дерева ведуть захоплення нової території полів з трав’яною рослинністю поступово. Насіння деревних культур, потрапивши в середу трав’янистої рослинності, мають хороші умови для проростання. Потім пагони рослин серед трав’янистої польовий рослинності добре ростуть і розвиваються. Що набрали чинності дерева на захопленій території сусіднього поля починають створювати перешкоди для розвитку трав’яної рослинності шляхом збільшення затінення прилеглої території, а також шляхом перехоплення опадів, що випадають. Потужна коренева система дерев забирає вологу з грунту. В результаті погіршення умов середовища проживання трав’яниста рослинність поступово зникає під кронами дерев. Сильний конкурент перемагає слабкого.

У тваринному світі відбувається аналогічний процес конкуренції, причому на початковій стадії умови співіснування конкуруючих видів однакові.
Як правило, в біосфері поширення видів різних організмів відбувається в процесі конкурентної боротьби за нові життєві простори, за джерела харчування. При цьому виживають і перемагають найсильніші види. Гострі конкурентні відносини, суперництво спостерігаються як у тваринному, так і в рослинному світі. Зазвичай в умовах обмежених харчових ресурсів два однакових в екологічному відношенні і потребах виду співіснувати не можуть, і рано чи пізно один конкурент витісняє іншого.
Конкуренція і поширення видів в конкурентній боротьбі відбувалися протягом багатьох мільйонів років у процесі еволюції життя на Землі. Тільки завдяки конкуренції перемагали найсильніші види з великою живучістю і поширювалися лише по біосфері Землі, захоплюючи при цьому необхідні для існування життєві простори. Тобто в конкурентній боротьбі відбувався природний відбір, в основному до вищого рівня розвитку людини, коли людина, застосовуючи досягнення науково-технічного прогресу, почав створювати нові види рослин і підвиди тварин з кращими властивостями і характеристиками.
Таким чином, людина зупинив (практично) конкурентний природний відбір видів, обмеживши поширення нових в потрібному йому напрямку. Так були отримані нові породи худоби, нові сорти пшениці та інших сільськогосподарських культур.

Посилання на основну публікацію