Представники круглих черв’яків

Нематоди – велика група безхребетних первинноротих тварин. Численні представники круглих черв’яків ведуть вільноживучих або паразитичний спосіб життя.

Різноманіття нематод

Систематизація круглих черв’яків до цих пір залишається відкритою. Спочатку все черви (круглі, плоскі, кільчасті) об’єднувалися в один тип – черви. У цій систематики клас круглі черв’яки підрозділяються на два підкласу:

 • Аденофорей (Adenophorea);
 • Сецерненти (Secernentea).

Різниця підкласів складалося в наявності або відсутності фазмід – відчутних органів. Після об’єднання круглих черв’яків в окрему типову групу була запропонована класифікація, що виділяє шість класів:

 • Нематоди (Nematoda);
 • Брюховійчаті (Gastrotricha);
 • Кіноринхи (Kinorinchi);
 • Волосатики (Gorciiacea);
 • Коловертки (Rotatoria);
 • Скребні (Acanthocephala).

Згодом брюховійчасті коловертки, волосатики, скребни були виділені в окремі типи, а кінорінх стали класом скарби ціклонейралії. Клас Нематоди або, власне, Круглі черви також був переглянутий. Сучасна систематика (2011 рік) виділяє три класи Круглих черв’яків:

 • Хромадорії (Chromadorea);
 • Еноплії (Enoplea);
 • Дорілаімії (Dorylaimea).

Людська аскарида – представник хромадорій

Мал. 1. Людська аскарида – представник хромадорій.

Деякі фахівці вважають клас Dorylaimea подклассом Enoplea.

Класи включають 31 загін, понад 200 родин і близько 3000 пологів. В даний час описано близько 30 тисяч видів, проте різноманітність нематод передбачає близько мільйона видів.

Основні представники

Нематоди, що живуть в мулі або харчуються останками тварин в грунті, є безпечними для людини. Однак паразитичні види завдають значної шкоди здоров’ю людини і тварин, вражають рослини.

Паразитичні круглі черв’яки можуть поселятися в будь-якому органі людини або тварини, в тому числі в м’язах і під шкірою. Основна загроза здоров’ю та життю – отруєння організму продуктами життєдіяльності черв’яків і закупорка кишечника. Дотримання правил гігієни допоможе уникнути зараження.

Що ми дізналися?

Систематизація круглих черв’яків триває досі, тобто ще не описано безліч видів. Нематоди займають різні екологічні ніші і можуть вести паразитичний спосіб життя в тілі людини або тварини, а також в рослинах. Найбільш небезпечні нематоди для людини – трихінели, аскарида, гострики.

Посилання на основну публікацію