Правило екологічної піраміди

Графічне зображення кількісних співвідношень між учасниками ланцюгів харчування називається екологічної пірамідою.

Таке зображення харчових відносин засноване на правилі Лендемана:

Правило екологічної піраміди: “При передачі речовини від одного трофічного рівня до іншого кількість доступної для засвоєння енергії стає в 10 разів менше”.

Воно використовується для наближених обчислень при вирішенні завдань по екології і пропонує вважати, що для прохарчування рослиноїдних тварин необхідна маса рослин, в 10 разів перевищує їх власну. Для прохарчування хижака – потрібна маса м’яса рослиноїдних, що перевищує його масу в 10 разів.

Посилання на основну публікацію