Поява тканин і органів рослин

Поява тканин і органів в еволюції рослин була пов’язана з їх виходом на сушу. У водоростей відсутні органи і спеціалізовані тканини, так як всі їх клітини знаходяться в однакових умовах:

 • температурний режим;
 • освітленість;
 • мінеральне живлення;
 • газообмін.

Кожна клітина водорості зазвичай містить хлоропласти і здатна до фотосинтезу.

Однак, вийшовши на сушу, предки сучасних вищих рослин потрапили в зовсім інші умови: кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, що використовується для фотосинтезу, рослини повинні були отримувати з повітря, а вода – з ґрунту. Нове середовище проживання не було однорідним. Виникли проблеми, які треба було вирішувати: захист від висихання, поглинання води з ґрунту, створення механічної опори, збереження спор. Існування рослин на межі двох середовищ – ґрунту і повітря – призвело до виникнення полярності:

 • нижня частина рослини, занурюючись в ґрунт, поглинала воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами;
 • верхня частина, залишаючись на поверхні, активно фотосинтезувала і забезпечувала всю рослину органічними речовинами.

Так з’явилися два основних вегетативних органи сучасних вищих рослин – корінь і пагін.

Таке розчленовування тіла рослин на окремі органи, ускладнення їх структури і функцій відбувалося поступово в процесі тривалої еволюції рослинного світу і супроводжувалося ускладненням тканинної організації.

Першою з’явилася покривна тканина, що забезпечила захист рослини від висихання і пошкоджень. Підземна і наземна частини рослини повинні були мати можливість обмінюватися різними речовинами. Вода з розчиненими в ній мінеральними солями піднімалася вгору з ґрунту, а органічні речовини переміщалися вниз, до підземних частин рослини, не здатних до фотосинтезу. Це вимагало розвитку провідних тканин – ксилеми і флоеми. У повітряному середовищі треба було протистояти силам гравітації, витримувати пориви вітру – це зажадало розвитку механічної тканини.

У вищих рослин розрізняють:

 • вегетативні органи;
 • генеративні (репродуктивні) органи.

Вегетативними органами вищих рослин є корінь і пагін, що складається з:

 • стебла;
 • листя;
 • бруньок.

Вегетативні органи забезпечують:

 • фотосинтез і дихання;
 • ріст і розвиток;
 • поглинання і проведення в тілі рослини води і розчинених у ній мінеральних солей;
 • транспорт органічних речовин;
 • участь у вегетативному розмноженні.

Генеративні органи – це спорангії, спороносні колоски, шишки і квітки, що утворюють плоди та насіння. Вони з’являються в певні періоди життя і виконують функції, пов’язані з розмноженням рослин.

Посилання на основну публікацію