Пояснити, чому в акваріумі харчові ланцюги короткі

Акваріум є спрощеною моделлю екологічної системи, створеної руками людини.
В якості обов’язкового компонента даної екосистеми виступають зелені рослини (елодея канадська, валліснерія, роголістнік), які є основними виробниками (продуцентами) біомаси в акваріумі.
У ролі споживачів (консументів) вироблених рослинами в результаті фотосинтезу органічних речовин найчастіше виступають риби (гуппі, мечоносці, вуалехвости) і молюски (котушки, ампулляріі, прудовики), рідше земноводні (шпорцевие жаби, тритони) і плазуни (водяні черепахи).
Роль руйнівників (редуцентов) біомаси в акваріумі виконують різноманітні мікроорганізми і найпростіші, складові своєрідну мікросередовище, від якої багато в чому залежить стійкість біоравновесія даної моделі екосистеми.
Життя всіх мешканців повністю залежить від умов, що створюються і підтримуваних людиною в акваріумі: освітленості, температури води, аерації, складу грунту та інших факторів.
Приклад харчового ланцюга:
одноклітинні зелені водорості → дафнії → гуппі → цихлозома.
Харчові ланцюги в акваріумі короткі, так як обмеженість життєвого простору та умов проживання не дозволяють одночасно містити велику кількість видів рослин і особливо тварин, наприклад, хижих риб і їх потенційних жертв, конкуруючих видів, що може призвести до порушення біологічної рівноваги.

Посилання на основну публікацію