Походження та еволюція хордових

Біологія як наука вважає походження хордових одним з найважливіших етапів розвитку історичного світу тварин.

Виникнення цього типу означало появу нових тварин з унікальним будовою, що дозволило їм в подальшому еволюціонувати до істот з максимальною складністю в будові і поведінці.

Одні вчені вважають, що хордові почали існувати ще до появи кільчастих хробаків, які харчувалися шляхом фільтрації. Інші вчені відносять їх до предків хордових.

Так чи інакше, але еволюція кільчастих хробаків або, як їх ще називають, донних червообразних тварин, породила на світ нові типи: голкошкірих, погонофор, напівхордових і хордових.

Надалі хордові еволюціонували в трьох напрямках, що залежать від способу життя:

Середовищем існування особин першого напряму став твердий грунт. Це сприяло активному розвитку фільтрувального апарату, що забезпечує харчування при малорухливому способі життя, і утворення на всій поверхні тіла товстої захисної оболонки. У даних особин з’явилася здатність до безстатевого розмноження. Так з’явилися покривники.

Навколишнє середовище особин другого напрямку – дно. Вони рухалися трохи більше, закопуючи в грунт. Такий спосіб життя спростив їх вихідну організацію. Розвиток міохордального комплексу вимагало збільшення рухливості, а розростання глотки додало нові зяброві щілини. Ця гілка збереглася до наших днів у вигляді безчерепних.
Навколишнє середовище особин третього напряму, які стали вести плаваючий спосіб життя – прісна вода. Відбувся перехід до активного харчування, підвищеної рухливості.

Нервова система і органи чуття стали більш досконалими, що призвело до ускладнення поведінки і виникнення більш складних форм. Так з’явилася група хребетних тварин.
У річках та інших прісних водах сформувалися так само безщелепні, від яких пізніше відокремилися щелепні. Вони розширили середовище проживання до солоної води і стали прабатьками сучасних груп риб.

Пізніше від риб відокремилися земноводні. Потім вони вийшли на сушу, і таким чином з’явився новий вид – плазуни.

Посилання на основну публікацію