Поведінка людини в середовищі

1. Опишіть, через задоволення яких потреб має будуватися поведінку людини в суспільстві. У чому вам бачиться різницю в ієрархії потреб Людини розумної і неандертальця?

Людина розумна є одним з видів царства Тварини. Для нього, як для біологічного виду, характерні всі потреби тварин: в кисні, їжі, воді, розмноженні та ін. Разом з тим, як ви вже знаєте, людина має ряд рис, що відрізняють його від тварин. Дані відмінності породили й нові потреби людини, не характерні для тварин. Ієрархічну систему потреб людини добре ілюструє піраміда потреб, запропонована американським психологом Абрахамом Маслоу. У міру задоволення потреб людини, що лежать в основі піраміди, все більш актуальними стають потреби більш високого рівня. Найчастіше послідовність задоволення потреб відповідає їх ієрархії в піраміді. Ієрархія потреб сучасної людини відрізняється від ієрархії потреб неандертальця більш гострою необхідністю задоволення потреб соціального і культурного характеру.

2. Чим регулюється поведінку людини в суспільстві?

Поведінка людини в суспільстві регулюється нормами поведінки. Вони грунтуються на національних традиціях, звичаях, соціальному і становому розподілі людей, нормах моралі, віросповіданні та ін.

3. У чому, на ваш погляд, полягає небезпека сурогатного спілкування?

Надмірне спілкування через Інтернет не сприяє розширенню міжособистісних контактів і кругозору. Крім того, знижується можливість до самореалізації особистості людини в суспільстві.

4. Запропонуйте заходи, які необхідно проводити в молодіжному середовищі для зниження частки сурогатного спілкування.

До таких заходів можна віднести організацію клубів за інтересами, концертів, масових заходів, активна позашкільна діяльність.

Посилання на основну публікацію