Порядок ізоетопсиди і відділ зостерофілові

Ізоетопсиди представлені приблизно 70 видами, що об’єднуються в один рід ізоетопси (lsoetes) єдиного сімейства ізоетопсиди (Isoetaceae). Майже всі ізоети – зануренно-водні (дуже рідко наземні) багаторічні трави з коротким вертикальним потовщеним стеблом і розеткою лінійно-шилоподібний циліндричних листя на верхівці.

Підстава стебла несе дволопатеве потовщення, так званий Різофора, на якому утворюються коріння. Стебло і Різофора мають рудиментарний камбій і здатні до незначного вторинного потовщення.

Представники і олуш ників з їх вертикальними неветвящимися стволиками, здатними до вторинного потовщення, фактично є карликовими, що збереглися до наших днів формами колись гігантських деревовидних палеозойских різноспорових плауновідних. В даний час вони зустрічаються тільки в олиготрофних озерах з особливо чистою і прозорою водою. У чистих озерах і з опріснення мелководьям морів на території Росії можна зустріти полушнік морської (L. maritime), азіатський (L. asiatica), озерний (L. lacustris) і щетинистий (L. setacea). Через антропогенного забруднення водойм всі вони в даний час досить швидко вимирають, і тому занесені до Червоної книги різного рівня. Деякі полушнік розводять в акваріумах.

Зостерофілові – невелика група ранньо-та середньодевонські рослин, іноді включається до відділу рініевих, що складається з одного класу – зостерофілових (Zosterophyllopsida). Від рініевих вони відрізняються бічним розташуванням спорангіїв, часто зібраних в колосовидні освіти, і доцентрові розвитком ксилеми. Для всіх зостерофіллових характерно повна відсутність листових органів. Найбільш вивчений рід відділу – зостерофіллум (Zosterophyllum) – невелике дихотомічно гілкується, що мешкало на сирих, можливо заливаються, ділянках суші. Передбачається, що зостерофіллові за походженням близькі до первинних плауновидних або навіть були їх безпосереднім попередниками.

Посилання на основну публікацію