Порушення і гальмування рефлексів

Поряд з порушенням в корі головного мозку виникає гальмування діяльного стану, затримка одних реакцій, що обумовлює можливість здійснення інших. За допомогою утворення умовних рефлексів і їх гальмування здійснюється більш глибоке пристосування організму до конкретних умов існування.

Порушення і гальмування – два взаємозалежних процесу, безперервно протікають в корі головного мозку і обумовлюють його діяльність. Явище гальмування в корі головного мозку І. П. Павлов поділив на 2 види: зовнішнє і внутрішнє.

Зовнішнє гальмування відбувається внаслідок виникнення в корі головного мозку іншого вогнища збудження. Воно обумовлюється додатковим подразником, дія якого викликає інший рефлекторний акт.

Внутрішнє гальмування відбувається в результаті підкріплення умовного подразника безумовним, що призводить до поступового зникнення умовного рефлексу. Це отримало назву згасання умовного рефлексу. Внутрішнє гальмування властиво лише вищим відділам центральної нервової системи і має дуже важливе значення для організму.

Посилання на основну публікацію