Порівняльно-анатомічні докази еволюції

Важливим доказом еволюції є наявність у організмів гомологічних, аналогічні, рудиментарних органів, а також явища атавізму.

Гомологічні органи

Органи, що мають подібну будову і спільне походження, незалежно від виконуваних ними функцій, називаються гомологічними. Наприклад, у представників хребетних тварин, що мешкають на суші, в повітрі і в воді, передні кінцівки виконують функції ходіння, копальні, літальну, плавальну. Однак у всіх вони складаються з плеча, передпліччя, утвореного ліктьовий і променевої кістками, кістками зап’ястя (мал. 45). Гомологічні органи зустрічаються також і у рослин.

Приклади

Прикладами гомологічних органів у рослин є вусики гороху, шипи барбарису і кактуса. Це видозмінені листя. У тварин найбільш яскравий приклад – передні кінцівки хребетних тварин.

Аналогічні органи

Аналогічними називають такі органи, які виконують однакові функції, але мають різне походження. Колючки кактуса утворилися в результаті видозміни листя, шипи глоду – стебла, а шипи троянди і малини – внаслідок зміни паростків епідермісу (рис. 46). Прикладами аналогічних органів є також очі головоногих молюсків і хребетних тварин. Очі у головоногих молюсків розвиваються шляхом подовження ектодермального шару, а у хребетних – з бічного паростка головного мозку.

Конвергенція

В окремих випадках еволюційний процес відбувається в результаті пристосування організмів, що відносяться до різних систематичних груп, до однакових умов існування протягом мільйонів років. Такий процес називається конвергенцією (від лат. Convergere – наближатися) – схожістю ознак організмів, що мають різне походження, в результаті природного відбору і однакових умов.

Як приклад конвергенції можна привести подібність будови тіла, органів руху акули (риби), іхтіозавра (плазуни, які жили в мезозойської ери і потім вимерлі), дельфіна (ссавці). Подібність зовнішнього вигляду представників підкласу сумчастих і плацентарних з класу ссавців – сумчастого крота і крота звичайного – також є результатом конвергенції (рис. 47).

Приклади

Прикладами аналогічних органів у рослин можуть служити голки барбарису, голки глоду, шипи білої акації (бічні листя), шипи малини (паростки шкірки); у тварин – крила метелика (розвиваються з задньої частини грудного відділу тіла), крила орла, літальні перетинки кажана (утворені шляхом видозміни передньої кінцівки).

Рудиментарні органи

Органи, що втратили протягом еволюційного процесу своє первісне значення і знаходяться на стадії зникнення, називаються рудиментарними. У древніх предків ці органи були нормально розвинені і виконували певні функції. Потім, в ході еволюційного процесу, вони втратили своє біологічне значення і збереглися у вигляді залишкових органів.

Приклади

Рудиментарні органи зустрічаються як у тварин, так і у рослин. Так, лусочки у кореневища конвалій, пирію, папороті і кімнатної рослини аспидистри є рудиментарними листям. Другі і треті пальці кінцівок коня, Крижова кістка і кістки кінцівки кита, маленька пара крил у мухи також є рудиментарними органами. Рудиментарні органи у рослин, тварин і людини є важливим доказом еволюції.

Атавізми

Явища атавізму також підтверджують історичний розвиток органічного світу. Під атавізмом розуміють повторення у окремих особин в онтогенезі ознак, характерних для їх далеких предків.

Приклади

Прикладом атавізму є випадки народження зеброобразних лошат, наявність нечітких смуг на спині рябого коня. Це свідчить про те, що дикі предки домашнього коня мали смугастий вовняний покрив. Іноді у корів буває три пари сосків на вимені. Це вказує на те, що корови походять від диких предків, що мали чотири пари сосків.

Посилання на основну публікацію