Порівняльна характеристика будови клітин рослин, тварин, бактерій і грибів

Крім характерних для прокаріот і еукаріот особливостей, клітини рослин, тварин, грибів і бактерій вони володіють ще цілим рядом особливостей. Так, клітини рослин містять специфічні органели – хлоропласти, які обумовлюють їх здатність до фотосинтезу, тоді як у решти організмів ці органели не зустрічаються.

Рослинні клітини, як правило, містять великі вакуолі, наповнені клітинним соком.

У клітинах тварин, грибів і бактерій вони також зустрічаються, але мають зовсім інше походження і виконують інші функції. Основною запасною речовиною, що зустрічається у вигляді твердих включень:

  • у рослин – це крохмаль;
  • у тварин і грибів – глікоген;
  • у бактерій – волютин.

Ще одною відмітною ознакою цих груп організмів є організація поверхневого апарату: у клітин тварин організмів клітинна стінка відсутня, їх плазматична мембрана покрита лише тонким глікокаліксом, тоді як у всіх інших вона є.

Це цілком зрозуміло, оскільки спосіб харчування тварин пов’язаний із захопленням харчових часток в процесі фагоцитозу, а наявність клітинної стінки позбавило б їх даної можливості.

Хімічна природа речовини, що входить до складу клітинної стінки, неоднакова у різних груп живих організмів:

  • у рослин це целюлоза;
  • у грибів – хітин;
  • у бактерій – муреїн.
Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.