Популяція

Дослідження популяцій – центральна частина екології. Популяція – це група організмів одного виду, що мешкають у певній місцевості в певний проміжок часу. Оскільки більшість популяцій не має чітко окреслених меж, то екологам доводиться позначати їх виходячи з практичних завдань.

Головним показником, на підставі якого проводяться порівняння різних місцевостей, є обсяг (щільність популяції). Але даний показник не повідомляє багато важливої ​​інформації. Розподіл особин на місцевості (скупченнями або розкидано) теж може виявитися досить важливим, оскільки від цього залежить вірогідність взаємодій між ними.

Розмір популяцій визначається такими основними факторами: народжуваністю, смертністю і міграціями. Екологи зазвичай зосереджують увагу на перших двох показниках, тому що їх досить легко виміряти, але приплив і відтік особин також досить важливий (особливо в метапопуляціях), тому до процесів міграції зараз ставляться більш серйозно.

Для отримання повної інформації про співтовариство недостатньо просто підрахувати кількість особин. Наприклад, всі популяції характеризуються деякою віковою структурою (молоді особини; дорослі зрілі особини, які досягли стадії розмноження; старі особини, минули стадію розмноження) і складаються з генетично неоднорідних індивідів. Для ілюстрації візьмемо крайній приклад: майбутнє популяції, що складається з особин, миновавших стадію розмноження, дуже відрізняється від майбутнього популяції, що складається із зрілих особин. Важливо також і співвідношення статей, особливо у популяцій видів, що знаходяться під загрозою вимирання. Останні 18 особин Кака (єдиний у світі нелітаючий папуга, провідний нічний спосіб життя), що живуть в Новій Зеландії, цілком могли б мати певний шанс на відродження, якби всі вони не опинилися самцями.

Вивчення популяцій може виявитися дуже корисним для вирішення багатьох практичних завдань: наприклад, для контролю чисельності шкідників, відновлення чисельності диких тварин, раціонального використання природних ресурсів, тварин і рослин (наприклад, вилову риби), збереження рідкісних видів.

Посилання на основну публікацію