Популяція – структурна одиниця виду

У межах загального ареалу види поділяються на популяції, які визначаються загальними для кожної з них умовами зовнішнього середовища.

Популяція – це спосіб існування виду.

Популяція визначається, як сукупність особин, що належать до одного виду, що постійно живуть на природно зайнятої ними території, а також в повній або частковій мірі ізольованих від інших груп особин того ж виду.

Генетика визначає популяцію, як групу живих організмів, схрещування між якими набагато більш імовірно, ніж з іншими особинами того ж виду.

Посилання на основну публікацію