Популяції і види

Особи одного виду мають загальним генофондом, тобто загальною сукупністю генів і їх алелів, які постійно перерозподіляються при статевому розмноженні або в результаті статевого процесу.

Організми, що належать до одного виду, мають однакові пристосування до навколишнього середовища, існують в дуже близьких умовах і розподілені всередині певного ареалу (лат. Area – простір), або області проживання.

В межах ареалу особини виду розселені нерівномірно. Зазвичай можна виділити ділянки, на яких вони утворюють щільні групи. Між ними представники даного виду зустрічаються рідко або невідомі взагалі. Імовірність контакту особин всередині подібної групи набагато вище, ніж організмів з сусідніх груп. Такі більш-менш ізольовані поселення особин одного виду називають популяціями (лат. Populus -населеніе).
Особи усередині популяції генетично різноманітні й у різному ступені пристосовані до навколишнього середовища. Завдяки різноманітності популяція здатна існувати тривалий час, відновлюючи за рахунок особин нових поколінь.

Питання, пов’язані із взаємовідносинами особин одного виду, їх просторовим і тимчасовим розподілом відносно один одного і по відношенню до зовнішніх умов вивчаються популяційної біологією. Її основи були закладені в 20-30-х роках XX століття Феодосієм Добржанську, Сьюелл Райтом, Сергієм Сергійовичем Четверикова і іншими.

Посилання на основну публікацію