Поняття виду. Критерії виду

Перелічіть критерії виду. Який з них самий надійний, а який – самий ненадійний? Обгрунтуйте відповідь.

Критерії виду – сукупність характерних однотипних ознак, за якими особи одного виду схожі, а особини різних видів різняться між собою. У сучасній біології виділяють наступні основні критерії виду: морфологічний, фізіологічний, біохімічний, генетичний, екологічний, географічний. Найнадійнішим є генетичний критерій, так як він є фактором репродуктивної ізоляції, підтримуючої генетичну цілісність виду. Біохімічний критерій відображає характерний хімічний склад тіла і обмін речовин – це самий ненадійний критерій. Немає речовин або біохімічних реакцій, характерних тільки для певного виду.

У наведеному нижче списку тварин підрахуйте кількість видів і родів: їжак звичайний, заєць біляк, ведмідь бурий, ворона чорна, заєць русак, ведмідь білий, ворон.

Видів: 7. Родів: 4

Який критерій виду вказано в наступних назвах видів: миша лісова і миша польова; ведмідь бурий і ведмідь білий?

Миша лісова і миша польова – географічний критерій, ведмідь бурий і ведмідь білий – морфологічний.

Укажіть, які з перерахованих нижче видів називаються ендеміками: єхидна, заєць русак, кенгуру, сосна звичайна, качконіс, гінкго, вовк.

Ендеміки: єхидна, кенгуру, качконіс, гінкго.

Посилання на основну публікацію