Поняття про сигнальні системи

Сигнальна система – набір умовно-рефлекторних зв’язків організму з навколишнім середовищем, який згодом служить основою для формування вищої нервової діяльності. За часом освіти виділяють першу і другу сигнальні системи. Перша сигнальна система – комплекс рефлексів на конкретний подразник, наприклад на світло, звук і т. Д. Здійснюється за рахунок специфічних рецепторів, що сприймають дійсність у конкретних образах. У даній сигнальній системі відіграють велику роль органи чуття, передають порушення в кору великих півкуль, крім мозкового відділу речедвигательного аналізатора. Друга сигнальна система формується на основі першої і є умовно-рефлекторною діяльністю у відповідь на словесний подразник. Вона функціонує за рахунок речедвигательного, слухового і зорового аналізатора. Її подразником є ​​слово, тому вона дає початок абстрактного мислення. В якості морфологічного субстрату виступає речедвігательний відділ кори великих півкуль. Друга сигнальна система володіє високою швидкістю іррадіації, характеризується швидкістю виникнення процесів збудження і гальмування.
Сигнальна система також впливає і на тип нервової системи. Залежно від співвідношення виділяють:
1) середній тип – мається однакова вираженість;
2) художній – переважає перша сигнальна система;
3) розумовий – розвинена друга сигнальна система;
4) художньо-розумовий – одночасно виражені обидві сигнальні системи.
Для становлення сигнальних систем необхідні чотири етапи:
1) етап, при якому на безпосередній подразник виникає безпосередня реакція, з’являється протягом 1-го місяця життя;
2) на словесний подразник з’являється безпосередня реакція, виникає у 2-му півріччі життя;
3) на безпосередній подразник виникає словесна реакція, розвивається на початку 2-го року життя;
4) на словесний подразник є словесна реакція, дитина розуміє мову і дає відповідь.
Для вироблення сигнальних систем необхідні:
1) здатність вироблення умовних рефлексів на комплекс подразників;
2) можливість вироблення умовних рефлексів;
3) наявність диференціювання подразників;
4) здатність до узагальнення рефлекторних дуг.
Таким чином, сигнальні системи – основа для вищої нервової діяльності.

Посилання на основну публікацію