Поняття про паттерне дихання

Патерн – сукупність тимчасових і об’ємних характеристик дихального центру, таких як:
1) частота дихання;
2) тривалість дихального циклу;
3) дихальний об’єм;
4) хвилинний об’єм;
5) максимальна вентиляція легенів, резервний об’єм вдиху і видиху;
6) життєва ємкість легень.
Про функціонування апарату зовнішнього дихання можна судити за обсягом повітря, що надходить у легені в ході одного дихального циклу. Обсяг повітря, що проникає в легені при максимальному вдиху, утворює загальну ємність легенів. Вона становить приблизно 4,5-6 л і складається з життєвої ємності легень і залишкового об’єму.
Життєва ємність легенів – то кількість повітря, яке здатний видихнути людина після глибокого вдиху. Вона є одним з показників фізичного розвитку організму і вважається патологічною, якщо становить 70-80% від належного об’єму. Протягом життя дана величина може змінюватися. Це залежить від ряду причин: віку, зросту, положення тіла в просторі, прийому їжі, фізичної активності, вагітності.
Життєва ємність легенів складається з дихального і резервного об’ємів. Дихальний обсяг – це та кількість повітря, яке людина вдихає і видихає при спокійному стані. Його величина становить 0,3-0,7 л. Він підтримує на певному рівні парціальний тиск кисню і вуглекислого газу в альвеолярному повітрі. Резервний обсяг вдиху – кількість повітря, яке може додатково вдихнути людина після спокійного вдиху. Як правило, це 1,5-2,0 л. Він характеризує здатність легеневої тканини до додаткового розтягування. Резервний об’єм видиху – то кількість повітря, яке можна видихнути слідом за нормальним видихом.
Остаточний обсяг – постійний об’єм повітря, що знаходиться в легенях навіть після максимального видиху. Становить близько 1,0-1,5 л.
Важливою характеристикою дихального циклу є частота дихальних рухів на хвилину. У нормі вона становить 16-20 разів.
Тривалість дихального циклу підраховується при діленні 60 с на величину частоти дихання.
Час вдиху і видиху можна визначити за спірограмі.
Хвилинний об’єм – кількість повітря, обмінюється з навколишнім середовищем при спокійному диханні. Визначається твором дихального об’єму на частоту дихання і становить 6-8 л.
Максимальна вентиляція легень – найбільша кількість повітря, яке може надійти в легені за 1 хвилину при посиленому диханні. У середньому її величина дорівнює 70-150 л.
Якщо всі показники відповідають нормі, то такий патерн є нормопноіческім. Показники дихального циклу є важливими характеристиками, які широко використовуються в медицині.

Посилання на основну публікацію