Поняття інфекції

Інфекція – це сума біологічних реакцій, якими макроорганізм відповідає на впровадження мікробного (інфекційного) агента, що викликає порушення сталості внутрішнього середовища (гомеостазу). Аналогічні процеси, викликані найпростішими, називаються інвазіями.

Складний процес взаємодії між мікроорганізмами і їх продуктами, з одного боку, клітинами, тканинами та органами людини, з іншого, характеризуються надзвичайно широким розмаїттям свого прояву. Патогенетичні та клінічні прояви цієї взаємодії між мікроорганізмами і макроорганизмом позначаються терміном інфекційна хвороба (захворювання). Це – тільки один із проявів інфекції.

Іншими словами, поняття «інфекційна хвороба» абсолютно неравнозначно визначенню «інфекція». Хоча навіть у спеціальній медичній літературі в даний час термін «інфекція» досить широко вживається для позначення відповідних інфекційних хвороб, як, наприклад, у виразах – «кишкові інфекції», «повітряно-крапельні інфекції», «інфекції, що передаються статевим шляхом».

Інфекційні хвороби як і раніше завдають величезної шкоди людству. Вони вийшли на перше місце серед інших хвороб, складаючи 70% всіх захворювань людини. За останні роки зареєстровано 38 нових інфекцій, так званих емерджентних хвороб, у тому числі ВІЛ, геморагічні лихоманки, хвороб легіонерів, вірусні гепатити, пріонні хвороби, причому в 40% – це нозологічні форми, які раніше вважалися неінфекційними.
Особливості інфекційних хвороб полягають у наступному:
• етіологічним фактором є мікробний агент;
• передаються від хворого здоровому;
• залишають після себе ту чи іншу ступінь несприйнятливості;
• характеризуються циклічністю перебігу;
• мають ряд загальних синдромів.

Посилання на основну публікацію