Положення екології

Про залежність рослин від місця зростання зазначив ще античний вчений Теофраст, який розумів під цим поняттям сукупність чинників, що утворюють життєве середовище організмів. Минуло понад два тисячоліття, поки вчені остаточно зрозуміли, що не тільки морфологічні й фізіологічні особливості, а й взаємозв’язки з природним довкіллям підлягають певним закономірностям і потребують ретельних досліджень.

Нині наука екологія – це декілька самостійних наук, які мають різні предмети, методи і завдання досліджень, а тому, нерідко, одержані ними результати важко зіставити й порівняти. Протягом свого розвитку екологія втрачала свій первинний зміст, проникаючи у сфери економіки, політики, соціології, технології тощо. Це призвело до того, що поняття, якими оперують різні фахівці, іноді суперечать одне одному. Зокрема, часто можна почути і прочитати про те, що в нас “забруднена екологія” замість того, щоб сказати “забруднене природне довкілля”. І таких недоречностей трапляється чимало, хоча варто пам’ятати, що вже майже півтора століття є наука екологія зі своїм об’єктом, предметом та методами дослідження.

Посилання на основну публікацію