Полімеразна ланцюгова реакція

Полімеразна ланцюгова реакція є методом швидкого»клонування»певної частини ДНК в пробірці протягом 30-40 циклів.

Полімеразна ланцюгова реакція була винайдена американським біохіміком Кері Мюлліса в 1983 році. Широкий рівень можливостей, дешевизна і простота ПЛР дозволили цьому методу знайти застосування в різних областях генетичних досліджень. В основі ПЛР лежить природний процес клітинної реплікації.

Кожен цикл складається з трьох етапів: денатурація, отжиг праймерів, синтез ДНК. Для кожного кроку існує спеціальний температурний і часовий інтервал:

1) денатурація (94 ° С, 0.5-1 хв);

2) отжиг праймерів (35-65 ° С, 0.5-1 хв);

3) синтез (72 oС, 0.5-1 хв).

Акуратне виділення ДНК, ампліфікація ДНК, і детекція продуктів ампліфікації (електрофорез) забезпечують високу якість полімеразної ланцюгової реакції. Кількість амплікон фрагмента ДНК з однієї клітини, утворених під час ПЛР, може бути знайдено за такою формулою: F = 2n, n-число циклів.

Посилання на основну публікацію