Показники легеневої вентиляції

Сумарна кількість повітря, яке вміщають легкі після максимального вдиху, називається загальною ємністю легень (ОЕЛ). Вона включає дихальний об’єм, резервний обсяг вдиху, резервний об’єм видиху і залишковий обсяг.

Дихальний об’єм (ДО) – це кількість повітря надходить легкі під час спокійного вдиху. Його величина 300-800 мл. У чоловіків в середньому 600-700 мл, у жінок 300-500 мл.

Резервний об’єм вдиху (РОвдоха). Кількість повітря, яке можна додатково вдихнути після спокійного вдиху. Він становить 2000-3000 мл. Цей обсяг визначає резервні можливості дихання, тому за рахунок нього зростає дихальний об’єм при фізичному навантаженні.

Резервний об’єм видиху (РОвидоха). Це об’єм повітря, який можна додатково видихнути після спокійного видиху. Він дорівнює 1000-1500 мл.

Залишковий об’єм (ГО). Це об’єм повітря залишається в легенях після максимального видиху. Його величина 1200-1500 мл.
Функціональний залишкова ємність (ФОЕ) – це кількість повітря, що залишається в легенях після спокійного видиху. Тобто це сума залишкового об’єму і резервного об’єму видиху. За допомогою Фое вирівнюються коливання концентрації О2 і СО2 в альвеолярному повітрі в фази вдиху і видиху. У молодому віці вона близько 2500 мл., Старечому 3500 (пневмофіброз, емфізема).

Сума дихального об’єму, резервного обсягу вдиху і резервного обсягу видиху становить життєву ємність легень (ЖЕЛ). У чоловіків вона становить 3500-4500 мл, в середньому 4 000 мл. У жінок 3000-3500 мл. Величину життєвої ємності легень і складових її обсягів можна виміряти за допомогою сухого і водяного спірометрів, а також спірометру.

Для газообміну в легенях має велике значення швидкість обміну альвеолярного повітря, тобто вентиляція альвеол. Її кількісним показником є ​​хвилинний об’єм дихання (МОД). Цей твір дихального об’єму на частоту дихання на хвилину. У спокої МОД складає 6-8 літрів. Максимальної обсяг вентиляції – це об’єм повітря проходить через легені при найбільшій глибині і частоті дихання на хвилину.

Нормальне дихання називається ейпное, прискорене – тахипное, його уражень брадипное, задишка – діспное, зупинка дихання – апное. Виражена задишка в положенні лежачи, при недостатності лівого серця – ортопное.

Посилання на основну публікацію