Подразливість і лабільність рецепторів

Подразливість і лабільність рецепторів, нервових шляхів, що проводять аферентні нервові імпульси, і аналізаторів великих півкуль можуть бути визначені порогом подразнення, хронаксіі, адекватний, частотою, угрупованням і амплітудою аферентних імпульсів.

Якість відчуття обумовлено насамперед якістю подразника, тобто особливостями специфічної форми руху матерії, діючої на орган почуттів. Воно залежить від адекватності подразника і від його інтенсивності. Перехід енергії зовнішнього роздратування в якість відчуття, у свідомість обумовлений будовою і функцією органу чуття, аферентного шляху і мозкового кінця аналізатора, якісної і кількісної характеристикою афферентной імпульсації в аналізатори великих півкуль і головним чином характером протікає в них нервового процесу.

Подразливість і лабільність рецепторів змінюються з віком і в залежності від функціонального стану як самого рецептора, так і особливо вищого відділу нервової системи та організму в цілому. Вони рефлекторно регулюються симпатичної нервової системою. Коливання подразливості і лабільності залежать також від місцевих фізичних і хімічних умов (температури, концентрації іонів і їх співвідношення і т. п.).

Посилання на основну публікацію