Поділ клітини

Поділ клітини – біологічний процес, що лежить в основі розмноження та індивідуального розвитку всіх живих організмів. 

Найбільш широко поширена форма відтворення клітин у живих організмів – непрямий поділ, або мітоз (від грец.»Мітос»- нитка). Мітоз складається з чотирьох послідовних фаз. Завдяки митозу забезпечується рівномірний розподіл генетичної інформації батьківської клітини між дочірніми клітинами.

Період життя клітини між двома митозами називають інтерфазою. Вона в десятки разів тривалішою мітозу. У ній відбувається ряд дуже важливих процесів, що передують поділу клітини: синтезуються молекули АТФ і білків, подвоюється кожна хромосома, утворюючи дві сестринські хроматиди, скріплені загальної центромерой, збільшується число основних органоїдів клітини.

Зміст статті

Мітоз

У процесі мітозу розрізняють чотири фази: профазу, метафазу, анафазу і телофазу.

  • I. Профаза – найдовша фаза мітозу. У ній спіралізіруются і внаслідок цього товщають хромосоми, які з двох сестринських хроматид, утримуваних разом центромерой. До кінця профази ядерна мембрана і ядерця зникають і хромосоми розосереджуються по всій клітці. У цитоплазмі до кінця профази центріолі відходять до смуг і утворюють веретено поділу.
  • II. Метафаза – хромосоми продовжують спіралізацію, їх центромери розташовуються по екватору (у цій фазі вони найбільш видні). До них прикріплюються нитки веретена поділу.
  • III. Анафаза – діляться центромери, сестринські хроматиди відокремлюються один від одного і за рахунок скорочення ниток веретена відходять до протилежних полюсів клітини.
  • IV. Телофаза – ділиться цитоплазма, хромосоми розкручуються, знову утворюються ядерця і ядерні мембрани. Після цього утворюється перетяжка в екваторіальній зоні клітини, що розділяє дві сестринські клітини.

Так з однієї вихідної клітини (материнської) утворюються дві нові – дочірні, мають хромосомний набір, який за кількістю і якістю, з утримання спадкової інформації, морфологічним, анатомічним і фізіологічним особливостям повністю ідентичний батьківським.
Зростання, індивідуальний розвиток, постійне оновлення тканин багатоклітинних організмів визначається процесами мітотичного поділу клітин.

Всі зміни, що відбуваються в процесі мітозу, контролюються системою нейрорегуляціі, тобто нервовою системою, гормонами наднирників, гіпофіза, щитовидної залози та ін.

Мейоз

Мейоз (від грец.»Мейоз». – Зменшення) – це поділ в зоні дозрівання статевих клітин, що супроводжується зменшенням числа хромосом удвічі. Він складається і двох послідовно йдуть поділок, що мають ті ж фази, що й мітоз. Проте тривалість окремих фаз і які у них процеси значно відрізняються від процесів, що відбуваються в мітозі.

Посилання на основну публікацію