Поділ клітини – коротко

Поділ клітини відбувається таким чином (якщо розглядати процес зовсім спрощено):

  • Спочатку спадковий матеріал в ядрі, який називається хромосоми, подвоюється (з’являється два однакових набору хромосом)
  • Потім розділяється цитоплазма
  • І ось уже одна нова клітина відділяється від старої.

Це зовсім спрощений погляд на поділ клітин. Більш детально цей процес буде розібраний в наступних класах.

Одноклітинні і багатоклітинні

Існують маленькі організми з однієї єдиної клітини – одноклітинні. Коли ця єдина клітина ділиться, з’являється новий організм.

І більші організми з більшої кількості клітин, їх називають багатоклітинні. Коли клітини цього організму діляться, організм росте.

Посилання на основну публікацію