План побудови тіла тварин

У більшості багатоклітинних тварин тіло ділиться на частини, схожі одна на іншу, що прийнято називати симетрією тіла.

У тварин, прикріплених до одного місця або пасивно плаваючих (кишковопорожнинні), симетрія тіла радіальна або променева. Через їх тіло можна провести (умовно) вісь, від якої органи розходяться у вигляді променів. Більшість рухомих тварин мають двосторонню (білатеральну) симетрію. Їх тіло можна розділити на дві дзеркально симетричні частини.

Таким чином, у багатоклітинних тварин їх складний організм утворюють клітини, які об’єднуються в тканини, з тканин складаються органи, з органів – системи органів, що забезпечують життєво важливі процеси в життєдіяльності організмів. Регулюють всі життєві процеси нервова і ендокринна системи, забезпечуючи реакцію організмів на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі.

Посилання на основну публікацію