Підкіркові ядра. Біла речовина півкуль головного мозку

Підкіркові ядра. У товщі білої речовини кожного півкулі великого мозку є скупчення сірої речовини, що утворює підкіркові ядра. Ці ядра називають також базальними. До них відносять хвостате, сочевицеподібне ядра, мигдалеподібне тіло і огорожу (див. рис. 50). Підкіркові ядра координують руху (ходьбу, біг тощо) і інстинктивне поведінку. Відростки клітин підкіркових ядер направляються до червоних ядер середнього мозку і до рухових ядер стовбура головного і спинного мозку.

Біла речовина півкуль великого мозку складається з великої кількості нервових волокон, що мають різне спрямування. Нервові волокна, які проводять імпульси у висхідному або в низхідному напрямку, утворюють провідні шляхи. На підставі будови і функцій ці волокна поділяють на три групи провідних шляхів: асоціативні, комісуральних і проекційні.

Асоціативні нервові волокна (провідні шляхи) з’єднують різні ділянки кори і підкіркові ядра (базальні вузли) в межах однієї півкулі. За асоціативним проводять шляхах нервові імпульси передаються з одних центрів півкулі в іншу, наприклад з чутливих (зорового, слухового, загальної чутливості) в руховий центр для відповідної реакції на що надійшли в мозок сигнали.

Комісуральних нервові волокна (провідні шляхи) проходять в коміссуру-спайках (мозолистом тілі, передній білої спайці, спайці зводу мозку) і з’єднують однакові ділянки сірої речовини (кори, підкіркових ядер) правої і лівої півкуль. За допомогою комісуральних провідних шляхів узгоджуються дії функціональних центрів правої і лівої половин мозку.

Проекційні нервові волокна (провідні шляхи) пов’язують спинний мозок з головним (висхідні шляхи), а також головний мозок зі спинним (низхідні шляхи). З півкулі великого мозку в бік спинного та з спинного мозку до кори і підкіркових ядер проекційні провідні шляхи проходять через внутрішню капсулу. Внутрішня капсула – це вузька ділянка білої речовини головного мозку, розташований у кожній півкулі на кордоні його з проміжним мозком. З медіальної сторони до внутрішньої капсулі прилягає таламус, з боку півкулі великого мозку – велике чечевицеподібних ядро – одне з підкоркових ядер.

Висхідні проекційні провідні шляхи проводять нервові імпульси від шкіри, м’язів, органів зору, слуху та інших органів до кірковим чутливим центрам, де відбувається вищий аналіз надходить у кору інформації. З урахуванням місць утворення і характеру нервових імпульсів у групі висхідних проекційних шляхів виділяють екстероцептивні, проприоцептивні і интероцептивні провідні шляхи. Екстероцептивні провідні шляхи проводять від шкіри, органів почуттів імпульси, що виникли в результаті впливу на організм факторів зовнішнього середовища. За пропріоцептивних проводять шляхах імпульси надходять у мозок від органів опорно-рухового апарату – м’язів, сухожиль, зв’язок та ін Интероцептивні шляху проводять в мозок імпульси від внутрішніх органів, судин, від елементів внутрішнього середовища про стан організму в кожен момент його життєдіяльності.

Спадні проекційні провідні шляхи включають головний руховий (пірамідний) шлях і екстрапірамідні шляху. Головний руховий шлях утворений відростками (аксонами) пірамідних клітин, розташованих в передній центральній (предцентральной) звивині. Аксони цих клітин несуть усвідомлені рухові імпульси до рухових ядер черепних і спинномозкових нервів.

До екстрапірамідних проводять шляхах відносять всі інші низхідні провідні шляхи (крім пірамідних шляхів). Провідні шляхи беруть участь в утворенні складних рефлекторних дуг, за якими нервові імпульси проходять від місця їх виникнення в рецепторах до робочих органів. Так, наприклад, по висхідним шляхах в задню центральну звивину від шкіри надходять імпульси больової і температурної чутливості, почуття дотику і тиску (тактильна чутливість). Ці імпульси проходять через перемикальні ядра задніх рогів спинного мозку, ядра таламусов і далі направляються в корковий центр загальної чутливості, розташований у задній центральній (постцентральної) звивині. За спадним проекційним шляхах імпульси з кори, підкіркових ядер направляються до руховим і іншим ядрам (вегетативним) стовбура і спинного мозку.

Від цих ядер імпульси по нервових волокнах йдуть на периферію до м’язів і залоз. Зокрема, відростки пірамідних клітин, розташованих в передній центральній (предцентральной) звивині (корковий руховий центр), по спадним проекційним (пірамідним) шляхах проводять рухові імпульси до рухових ядер черепних нервів, які знаходяться в середньому мозку, мосту і довгастому мозку, і до рухових ядрам спинномозкових нервів, що лежить в передніх рогах спинного мозку. Рухові імпульси по відростках клітин цих ядер стовбура і передніх рогів спинного мозку у складі черепних і спинномозкових нервів направляють до скелетних м’язів голови, тулуба, кінцівок.

Посилання на основну публікацію