1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Первинна структура білкової молекули

Первинна структура білкової молекули

Основні амінокислоти – амінокислоти, у складі яких міститься більше однієї аміногрупи.

Замінні амінокислоти – амінокислоти, які утворюються в організмі.

Незамінні амінокислоти не утворюються в даному організмі, для життєдіяльності організму необхідно надходження їх у достатній кількості з продуктами харчування.

Структура білкової молекули – складна просторова структура, що володіє первинним, вторинним, третинним і четвертинним рівнями організації. Особливості структурної організації білкової молекули визначаються первинним рівнем її організації.

Первинна структура білкової молекули – поліпептидний ланцюг з лінійною послідовністю амінокислот, зв’язаних між собою за рахунок пептидного зв’язку. Первинна структура білка найбільш міцна з усіх. Відносно всіх властивостей, якими буде володіти білкова молекула, ця структура є визначальною. Всі інші структурні рівні організації утворюються відповідно до особливостей будови первинного рівня за принципом самосборки. Зовнішні фактори не впливають на цей процес.

Вторинна структура білкової молекули – структура білкової молекули, що утворюється за рахунок скручування лінійної послідовності амінокислот первинної структури з утворенням спіралі, численні витки якої пов’язані між собою водневими зв’язками.

Третинна структура білкової молекули – структура білкової молекули, що утворюється за рахунок накладення одних частин спіралі білкової молекули на інші, формування між цими частинами різного роду зв’язків:

  • водневих ковалентних іонних;
  • дисульфідних (за наявності амінокислоти цистеїн);
  • гідрофобних.

Третинна структура має вигляд глобули.

При третинному рівні організації білкової молекули можливість приймати участь в хімічних реакціях, проявляти хімічну активність залишається тільки у тих амінокислотних залишків, які мають поверхневе розташування.

Четвертичная структура білкової молекули – структура білкової молекули, що представляє собою складну просторову організацію кількох поліпептидних ланцюгів, пов’язаних між собою за рахунок різних хімічних зв’язків. Ці зв’язки аналогічні таким в третинному рівні організації білкової молекули. Поліпептидні ланцюги, які беруть участь в утворенні четвертичної структури білкової молекули, можуть бути однаковими або мати різну будову.

ПОДІЛИТИСЯ: