Перебудова генів

• Рекомбінація ДНК відбувається при об’єднанні V-, D- і J- сегментів і каталізується тим же комплексом рекомбіназа, що і при диференціювання B-лімфоцитів.

• Після перебудови VJ в генах α-ланцюга і VDJ в генах β-ланцюга, а також приєднання некодіруемих N- і P-нуклеотидів з ДНК транскрибується РНК. Об’єднання з С-сегментом і видалення зайвих (невикористовуваних) J-сегментів відбувається при сплайсинге первинного транскрипту.

• Гени α-ланцюга можуть перебудовуватися неодноразово при вже правильно перебудованих і експресованих генах β-ланцюга, тому є певна ймовірність того, що одна клітина може нести більше одного варіанту TCR.

• соматичних гіпермутагенезу гени TCR не наражати.

Посилання на основну публікацію