Патогенез опортуністичних інфекцій

На розвиток і перебіг опортуністичних інфекцій впливає декілька факторів, що залежать від властивостей мікроба, стану організму і умов їх взаємодії. Всі опортуністичні інфекції розвиваються на тлі зниження імунного статусу організму, що спостерігається у онкологічних хворих, хворих хронічними інфекційними захворюваннями, в осіб, які перенесли великі оперативні втручання, в осіб похилого віз- раста, недоношених немовлят, хворих серцево-судинними захворюваннями з регіонарними порушеннями кровообігу ( ішемія і некрози тканин), при ожирінні та цукровому діабеті, у хворих, які отримують імунодепресивні лікарську те- рапію (кортикостероїдні гормони, цитостатики, ряд антибіотиків та інші препарати), і т.п.

Так як УПМ є переважаючими представниками нормальної мікрофлори організму людини, то переважна більшість опортуністичних інфекцій носить ендогенний характер. При цілому ряді патологічних станів, які ведуть до зниження імунореактивності організму, УПМ нормофлори набувають здатність долати тканинні бар’єри, в нормі для них непереборні, і транслоцироваться у внутрішню стерильну середовище організму. Попадання УПМ у внутрішнє середовище організму тягне колонізацію ними різних органів і систем організму, що клінічно проявляється у вигляді гнійно-септичного процесу різної локалізації і ступеня тяжкості.

Посилання на основну публікацію