1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Ознаки живого в біології

Ознаки живого в біології

Біологічні системи відрізняються від тіл неживої природи сукупністю ознак і властивостей, серед яких основними є:

 • • клітинну будову;
 • • особливості хімічного складу;
 • • обмін речовин і перетворення енергії;
 • • гомеостаз;
 • • подразливість;
 • • рух;
 • • ріст і розвиток;
 • • відтворення;
 • • еволюція.

Всі живі системи, у тому числі клітини і організми, є відкритими. До відкритих систем відносять системи, між якими і навколишнім середовищем відбувається обмін речовин і енергії, наприклад, рослини в процесі фотосинтезу вловлюють сонячне світло і поглинають воду і вуглекислий газ, виділяючи кисень. Завдяки обміну речовин і енергії забезпечується взаємозв’язок організму з навколишнім середовищем і підтримується гомеостаз.

Обмін речовин і перетворення енергії пов’язані з такими процесами, як харчування, дихання і виділення.

Гомеостаз – це здатність біологічних систем протистояти змінам і підтримувати відносну сталість хімічного складу, будови і властивостей, а також забезпечувати сталість функціонування у змінюються умовах навколишнього середовища.

За способом живлення всі організми діляться на автотрофов і гетеротрофів. Автотрофи здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних, а гетеротрофи використовують виключно готові органічні речовини.

Автотрофи можуть здійснювати фотосинтез (рослини і деякі бактерії) або хемосинтез (деякі бактерії).

До гетеротрофам відносяться тварини, гриби і бактерії. Гетеротрофов ділять на паразитів, сапротрофов, симбіонтів, хижаків та ін. Паразити використовують інші організми як середовище проживання і джерела живлення, сапротрофи споживають і розкладають органічні залишки, а симбіонти співіснують з іншими організмами як на взаємовигідних основах (мутуалісти), так і з користю тільки для одного з них (паразити).

ПОДІЛИТИСЯ: