Особливості життєвого циклу Голонасінних

У Голонасінних посилюється тенденція до турботи про гаметофите. Так не тільки жіночий гаметофіт не покидає оболонки мікроспори, а й макроспор залишається в макроспорангіі, таким чином жіночий гаметофіт не стикається з зовнішнім середовищем, зберігає постійний зв’язок зі спорофітом; чоловічий гаметофіт ще більш редукований, як і в різноспорових рослин він розвивається в оболонці мікроспори, на зміну багатоклітинним антерідію приходить нове утворення з допоміжних вегетативних проталліальной (від грец. prothallium – «вегетативна частина») клітин, які обслуговують гаметогенние антерідіальной клітини, що дають дуже невелика (як правило, 2) кількість чоловічих гамет.
У примітивних груп з 2 антерідіальной клітин з однієї клітини розвивається гаусторій (гаусторіальная клітка), потім вона ділиться ще на 2 клітини, одна з яких або утворює 2 сперматозоїда (Сперматогенні) або 2 спермия (спермагенная). Друга клітинка антеридия залишається стерильною і потім руйнується. Процес запліднення в насінних рослин позбавляється від зв’язку з водним середовищем.

Посилання на основну публікацію