Особливості вищої нервової діяльності людини – біологія

Питання 1. У чому схожість і відмінність потреб людини і тварин?

У людини, як і у тварин, є потреби, закріплені генетично: в їжі, воді, комфортній температурі, у спілкуванні. Такі потреби можуть бути названі базовими, бо без їх задоволення людина не може існувати фізично. Вроджені безумовні рефлекси і вироблені на їх базі умовні рефлекси дозволяють дитині задовольняти свої потреби за допомогою дорослих.

Питання 2. Які функції виконує зовнішня і внутрішня мова?

Внутрішня мова не є просто промовою про себе. Вона, виконуючи регулюючу або плануюче роль, має інше, ніж зовнішня мова, скорочене будову. Внутрішня мова за своєю семантикою ніколи не позначає предмет, ніколи не носить строго номінативний характер.

Зовнішня мова служить засобом спілкування між людьми.

Питання 3. Що належить до пізнавальним процесам?

До пізнавальних процесів відносять відчуття, сприйняття, пам’ять, уяву і мислення, а також уявлення пам’яті і уяви.

Питання 4. Як можна покращити спостережливість, пам’ять і уява?

Відмінним джерелом для поліпшення пам’яті послужать курси швидкочитання. Вони не тільки поліпшать вашу пам’ять, але і дозволять читати і обробляти прочитану інформацію в 5-8 разів швидше звичайної людини.

Пам’ять безпосередньо пов’язана з уважністю. Тому, для поліпшення пам’яті спочатку необхідно розвинути уважність. Під час поїздки в маршрутному таксі уважно придивляйтеся до людей, запам’ятовуйте особи, зачіски, колір одягу та інші, начебто незначні дрібниці. Потім, по проходженню деякого часу, постарайтеся відтворити людей їхали разом з вами в громадському транспорті.

Питання в кінці параграфа.

Питання 1. Чим різняться потреби людини і тварин?

У людини поряд з потребами, що забезпечують фізичне існування (в їжі, воді, спілкуванні, продовження роду, безпеки і т. Д.), Є духовні потреби (у творчій діяльності, визнання результатів своєї праці, мистецтві і т. Д.) І потреби в предметах, створених людською цивілізацією.

Питання 2. Наведіть приклади базових і вторинних потреб людини.

Базові потреби (пов’язані з забезпеченням життєдіяльності організму): потреба в їжі, воді, регулярному русі, збереженні тепла та ін. Вторинні потреби (пов’язані з поведінкою людини в суспільстві): потреба в навчанні, роботі, творчості, мистецтві та ін.

Питання 3. Які фактори впливають на формування потреб?

На формування потреб впливає рівень розвитку суспільства, матеріальний достаток сім’ї, мода на ті чи інші предмети споживання.

Питання 4. Яка роль мови в організації трудової діяльності?

За допомогою слів люди можуть обмінюватися думками, свідомо керувати своєю поведінкою, погоджуючи його з іншими людьми, ділитися знаннями, здобувати нові знання, навички та вміння.

Питання 5. Поясніть, як відбувається формування внутрішньої мови. Яку функцію вона виконує?

Поведінкою маленької дитини зазвичай управляють дорослі. Вони показують йому необхідні дії і називають їх. Поступово настає момент, коли дитина сама в змозі виконати словесну інструкцію. Надалі дитина сама починає промовляти ті дії, які збирається зробити, як би даючи інструкцію собі самому. Це особливо чітко проявляється під час гри. Словесні репліки – команди надалі переходять у внутрішню мову. Інструкції стають такими довгими, але цілком достатніми, щоб організувати усвідомлена поведінка. Таким чином, мова стає не тільки засобом спілкування, а й засобом організації своєї власної поведінки.

Питання 6. Які психічні процеси відносяться до пізнавальним?

До пізнавальних процесів відносять відчуття, сприйняття, пам’ять, уяву і мислення, а також уявлення пам’яті і уяви.

Питання 7. Що ми відносимо до об’єкту сприйняття, а що – до фону?

До об’єкту сприйняття можна віднести предмети і явища, які стають центром нашої уваги. Всі інші в даний момент предмети служать фоном сприйняття.

Питання 8. Які труднощі бувають при відтворенні інформаційного матеріалу?

Розрізняють об’єктивне і суб’єктивне сприйняття. Коли людина точно описує факти, то він використовує об’єктивне сприйняття. При суб’єктивному сприйнятті людина описує (відтворює) не так факти і події, свідками яких він був, скільки свої переживання з приводу цих подій. Зрозуміти з такої розповіді що-небудь конкретне неможливо.

Питання 9. Яке значення мови при запам’ятовуванні і відтворенні?

Пам’ять – це запам’ятовування, збереження і наступне відтворення людиною її досвіду. Пам’ять значно більш стійка, коли спирається на мову. За допомогою мови посилюється запам’ятовування і наступне відтворення отриманої інформації.

Питання 10. Чим короткострокова пам’ять відрізняється від довготривалої?

Виділяють короткочасну (секунди, хвилини) і довгострокову (місяці, роки) пам’ять. У першому випадку в системі ланцюгів нейтронів утворюються безперервно циркулюючі потоки нервових імпульсів, а в другому – виробляються хімічні речовини, які направляють збудження по потрібним каналах зв’язку.

Питання 11. Що таке уява?

Уявою називається психічний процес, що полягає у створенні нових уявлень на основі переробки вже наявних образів і вражень.

Питання 12. Поясніть різницю між активним уявою і пасивним.

Активна уява – уява, яка дозволяє людині до початку його роботи представити те, що вийде в результаті. Пасивне уяву – уява, яка підміняє собою активні дії, по суті – це мріяння.

Питання 13. Як мислення пов’язане з промовою? Наведіть приклади.

Мова найбезпосереднішим чином пов’язана з мисленням, оскільки є засобом вираження і повідомлення думок. Наприклад, думка про безперервної змінності світу ми висловлюємо за допомогою мови, в словесних формулюваннях: «мир безперервно змінюється», «немає нічого постійного», «все тече, все змінюється», «не можна двічі увійти в одну й ту ж річку» і т . д.

Питання 14. Які якості розуму?

Розум – сукупність індивідуальних особливостей мислення. Самостійність, критичність, гнучкість, творча ініціативність, вибірковість – основні якості розуму.

Посилання на основну публікацію