Особливості сучасного індустріального тваринництва

Сучасне індустріальне тваринництво можна розглядати як своєрідний різновид промислового виробництва, де відбувається переробка вихідного «сировини» – корми – в кінцевий продукт (молоко, м’ясо, яйця, шерсть).

Ця думка образно-іронічно виражена в одному закордонному тваринницькому журналі: «Корова є самохідну прибиральну машину, забезпечену косаркою і розмелюють пристроєм на одному кінці і гною на іншому. Між цими крайніми точками розташована надзвичайно складна фабрика, зайнята перетворенням великої кількості сировини – пасовиську трави, силосу, сіна – в найбільш досконалу їжу – молоко ». Від того, наскільки ефективно працює ця «фабрика», в значній мірі залежить продуктивність тварин.

Питання про взаємини годування і продуктивності тварин є і дуже старим і в той же час одним з найбільш злободенних.

«Питання годівлі сільськогосподарських тварин, підбір кормів і облік економічної ефективності останніх представляє одну з найбільш розроблених глав сучасної зоотехнії», – писав ще в 30-ті роки XX ст. М. М. Завадовський, один з основоположників фізіології сільськогосподарських тварин. Однак незважаючи на безліч робіт, присвячених питанням взаємозв’язку годування і продуктивності, на жаль, теоретичні положення і практичні рекомендації багатьох з них недостатньо переконливі і нерідко суперечливі.

Не викликає сумнівів, що продуктивність тварин залежить від кількості і складу корму, але не менш важливе значення має їх фізіологічний стан, особливості травлення та обміну речовин. Без знання цих особливостей неможлива раціональна організація годування. У зв’язку з цим виникає необхідність у вивченні особливостей кормового статусу, який можна визначити як сукупність конституційних, фізіологічних і продуктивних якостей, що характеризують повноцінність харчування індивідуума. З цієї точки зору є неприпустимим односторонній підхід, коли кормові умови вважаються єдиним фактором, що формує продуктивність тварин. При організації годівлі сільськогосподарських тварин необхідно враховувати всю сукупність зовнішніх факторів середовища (розміщення, експлуатацію, мікроклімат і т. Д.) В єдності зі спадковістю організму і станом фізіологічних функцій тварини.

За розрахунками багатьох авторів, повноцінне годування відноситься до числа найважливіших умов, що формують рівень продуктивності. У структурі продуктивності (молочної) на частку годування доводиться від 35% до 59%. І це не випадково, так як їжа є не тільки джерелом енергетичного і пластичного матеріалу, а й регулятором обмінних процесів. Розуміння природи впливу харчування на продуктивність в значній мірі визначається ступенем розшифровки конкретних шляхів впливу харчових речовин на метаболізм.

У найзагальнішому вигляді вимоги до харчування складаються в його відповідності потребам організму в кількісному (енергетичному) і якісному відносинах. У високопродуктивних тварин потреба в поживних речовинах підвищена. Пояснюється це тим, що поживні речовини використовуються не тільки на підтримку життєздатності організму і самовідновлення тканин, а й на забезпечення сильно збільшених у зв’язку зі створенням продукту синтетичних процесів.

Теоретичною основою ефективності використання кормів є наука про харчування (Харчова промисловість).

Харчування – сукупність процесів видобутку, поглинання, перетравлення, всмоктування і засвоєння їжі організмом тварини.

Годування – це організовується, контрольоване і регульоване людиною харчування сільськогосподарських тварин.

Живильні речовини – це хімічні сполуки, які служать джерелом метаболічної енергії, вихідним матеріалом для росту, відновлення тканин і забезпечення функцій організму. До числа поживних речовин відносять білки, жири, вуглеводи, воду, мінеральні солі, вітаміни. Звичайний корм складається не з чистих поживних речовин, а з більш-менш різноманітною їх суміші.

Посилання на основну публікацію