Особливості спадкування

 Особливості спадкування стали об’єктом багатьох робіт Грегора Менделя – німецько-чеського ченця, який вивчав природу наслідувань на прикладі рослин. Саме він вперше зазначив, що спадкування в організмах на фундаментальному рівні відбувається за допомогою дискретних ознак, що визначаються генами. Свої спостереження він отримав, проводячи експерименти над горохом.

 

Так, Мендель помітив, що квітка гороху завжди має певний колір – фіолетовий або тільки білих, а проміжних або якихось інших кольорів квітки ніколи не зустрічалося. Це властивість генів називається алелями – різними формами одного і того ж гена.

 

Говорячи про горосі, який відноситься до організмам диплоїдного типу, то кожна рослина має дві алелі гена, що відповідає за колір квітки. Ці алелі передаються від батьків під час запліднення. Таку схему спадкування має також і чоловік, і багато інші живі організми. При цьому, розрізняють:

 

  • – гомозиготні диплоїдні організми – організми, у яких є дві копії одного алеля того чи іншого гена;
  • – гетерозиготні диплоїдні організми – організми, які маю дві різні алелі того чи іншого гена.

 

Набір таких алелів у конкретного організму називається генотипом цього живого організму. Характеристика або ознака, який спостерігається, називається фенотипом. Наприклад, якщо кажуть, що якийсь конкретний організм є гетерозиготною по гену, виділяють домінуючий (домінантний) алель, так як саме її показники присутні у фенотипі організму. У цьому випадку інші алелі є рецесивними або подавляемыми. Трапляється так, що деякі алелі не здатні до абсолютного домінування і також не можуть бути повністю рецесивними. Це явище призводить до формування проміжного фенотипу або кодомінуванню – коли обидва якості двох алелей рівнозначно проявляються у фенотипі.

 

При заплідненні нащадки двох організмів-батьків успадковує по одному аллелю від кожного з батьків. Сегрегація алелів і закономірності дискретного спадкування сьогодні відомі як перший закон Менделя чи закон сегрегації.

Посилання на основну публікацію