Особливості біомів

Наземні біоми відрізняються великою різноманітністю в порівнянні з водними, де вплив основних географічних чинників згладжено завдяки вирівнює властивостями водного середовища. Тому водні біоми не схожі на наземні. Їм властива набагато більша однорідність.

У водоймах часто добре проявляються не тільки і не стільки зональні особливості, скільки глибинне розчленовування, пов’язане як з поділом шарів води, так і з обмеженим проникненням світла. Саме тому основна продукція тут виробляється в верхніх, добре освітлюваних шарах.
Для водних біомів типові уповільнені зміни в часі.
Водні екосистеми знаходяться в самому нижньому положенні на стокової серії. Отже, вони можуть змінюватися через порушення або зміни стоку. Взагалі кажучи, значна частина зафіксованої живими істотами енергії надходить у водні екосистеми з суші.

Все біоми нерозривно пов’язані один з одним. Найбільш важливі зв’язки здійснюються за рахунок переміщення повітряних і водних мас.
Загальний характер руху водних і повітряних мас визначається, по-перше, тепловими відмінностями екваторіальних і приполярних широт, по-друге, обертанням Землі, а по-третє, різноманітними перешкодами (континентами – для океанічних течій, гірськими хребтами – для повітряних потоків).
У екватора дмуть східні вітри (пасати) і панують східні течії. У помірних широтах переважає перенос із заходу на схід, а в приполярних областях – знову східні. На циркуляцію повітряних мас впливає і сезонна зміна теплового режиму на різних ділянках земної поверхні.

Циркуляція води в океанах багато в чому нагадує загальну циркуляцію повітряних мас: східно-західний перенос в екваторіальних широтах і західно-східних – в помірних. Часто добре простежується підйом холодних вод з глибин.
Нерідко обміни речовиною і енергією між окремими екосистемами забезпечуються міграціями тварин. При масових міграціях кількість переміщуваної біомаси може перевищити мільйони тонн.
Міграційні потоки характерні також для екосистем, розташованих уздовж берегів морів і океанів. Тут багато тварин знаходять прожиток в океані, а більшу частину життя проводять на суші.

Посилання на основну публікацію