Основні положення клітинної теорії, її значення

Всі живі організми складаються з клітин. Клітина – це елементарна одиниця:

 • будови;
 • функціонування;
 • розвитку живих організмів.

Також існують неклітинні форми життя – віруси. Проте вони проявляють свої властивості тільки в клітинах живих організмів. Клітинні форми діляться на прокаріотів і еукаріотів. 

Відкриття клітини належать англійському вченому Р. Гуку, який, переглядаючи під мікроскопом тонкий зріз пробки, побачив структури, схожі на бджолині стільники, і назвав їх клітинами.

Пізніше одноклітинні організми досліджував голландський учений Антоні ван Левенгук.

Клітинну теорію сформулювали німецькі вчені М. Шлейден і Т. Шванн в 1839 р. Сучасна клітинна теорія істотно доповнена Р. Біржовим та ін.

Основні положення сучасної клітинної теорії:

 • Клітина – основна одиниця будови, функціонування і розвитку всіх живих організмів, найменша одиниця живого, здатна до самовідтворення, саморегуляції і самовідновлення.
 • Клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні (гомологіїни) за своєю будовою, хімічним складом, основним проявам життєдіяльності і обміну речовин.
 • Розмноження клітин відбувається шляхом їх розподілу, кожна нова клітина утворюється внаслідок розподілу вихідної (материнської) клітини.
 • В складних багатоклітинних організмах клітини спеціалізовані по виконуючим їми функціями і утворюють тканини; з тканин складаються органи, які тісно взаємопов’язані і підпорядковані нервовій і гуморальній регуляціям.

Ці положення доводять єдність походження всіх живих організмів, єдність всього органічного світу. Завдяки клітинній теорії стало зрозуміло, що клітина – це найважливіша складова частина всіх живих організмів.

Клітина – найменша одиниця організму, межа його подільності, наділена життям і усіма основними ознаками організму.

Як елементарна жива система, вона лежить в основі будови і розвитку всіх живих організмів. На рівні клітини виявляються такі властивості життя, як:

здатність до обміну речовин і енергії,

 • авторегуляція;
 • розмноження;
 • ріст і розвиток;
 • подразливість.
Посилання на основну публікацію