Основні ознаки тварин

  • Всі тварини мають гетеротрофний тип харчування, тобто живляться готовими органічними речовинами.
  • Клітини тварин характеризуються відсутністю клітинної стінки, пластид, великих вакуолей і наявністю центріолей.
  • Тварини рухливі, володіють спеціальними органами руху.
  • На відміну від рослин, грибів, бактерій, у більшості тварин є системи органів – травна, дихальна, нервова та ін.
  • Тварини мають специфічні особливості обміну речовин.
  • Більшості тварин, на відміну від рослин, властивий обмежений ріст.
  • Для тварин характерна чітка симетрія тіла.

У більшості тварин, наприклад у хруща, річкового рака, жаби, вовка, є однакові парні органи на лівій і правій стороні тіла. Через тіло таких тварин можна подумки провести тільки одну площину, що ділить тварину на дві дзеркально-однакові половини. Вони називаються двосторонньо-симетричними, а симетрія їх тіла – двосторонньою. Двосторонню симетрію тіла мають всі тварини, що активно пересуваються.

Тварини, які ведуть малорухливий або сидячий спосіб життя, мають іншу симетрію тіла і зовні схожі на квітки рослин, кулі, парасольки, наприклад губки і кишковопорожнинні. Через їхнє тіло можна провести кілька уявних площин, кожна з яких ділить тварину на дві дзеркальноподібні один одному половини. Таку симетрію називають променевою.
В даний час зоологи поділяють царство тварин на два підцарства – одноклітинних і багатоклітинних.

Посилання на основну публікацію