Основні групи тварин

1. Перелічіть основні групи безхребетних тварин. Чим відрізняються тварини цих груп?

До групи безхребетних тварин відносяться організми не мають хребта (скелета), до неї відносяться наступні організми: кишковопорожнинні, черви, молюски, членистоногі.

2. Як ви думаєте, чому земноводні отримали таку назву?

Земноводні можуть жити як у воді, так і на суші – тому вони отримали таку назву.

3. Які ознаки характерні для плазунів?

Плазуни, на відміну від риб і земноводних, живуть і розвиваються на суші. Виняток становлять крокодили, болотні та морські черепахи. Шкіра у плазунів суха, покрита роговими лусочками. Дихають вони атмосферним повітрям. Плазуни – холоднокровні тварини, тому живуть в основному в теплих регіонах.

4. Чим відрізняються птахи та ссавці?

Ссавці народжують дитинчат і вигодовують їх молоком (звідси назва – ссавці). Птахи відкладають яйця.

5. Чому ссавців відносять до хребетних тварин?

Тому що у всіх ссавців є хребет (скелет).

6. Випишіть в зошит з наведеного переліку спочатку безхребетних, а потім хребетних тварин: хрущ, зозуля, лисиця, щука, дощовий черв’як, бабка, заєць, метелик-капустница.

Безхребетні: хрущ, дощовий черв’як, бабка, метелик-капустница. Хребетні: зозуля, лисиця, щука, заєць.

Посилання на основну публікацію