Основні гіпотези походження життя

1. У чому полягають принципові відмінності гіпотез походження життя?

У кожній з гіпотез фігурує різної джерело виникнення життя. Від божественного створення до занесення життя на Землю з інших планет.

2. У чому неспроможність гіпотези самовільного зародження життя?

Дана гіпотеза неправильна і довгий час з’явилася альтернативою креаціонізму, коли накопичені знання людей про живу природу стали піддавати сумніву створення життя Богом. Однак, проведені потім досліди, відкриття бактерій, спростували цю теорію.

3. Які сучасні наукові дані можна навести підтримку гіпотези панспермії?

Можна навести такі дані: стійкість деяких мікроорганізмів і їх спор до радіації, низьких температур і інших несприятливих впливів, виявлення в метеоритах слідів органічної речовини, знахідки на Марсі структур, схожих на бактерії, і слідів води.

4. Охарактеризуйте сутність біохімічної гіпотези зародження життя. У яких, на ваш погляд, умовах могли виникнути живі організми?

Суть даної гіпотези полягає в тому, що на ранніх етапах розвитку Землі існував тривалий період освіти органічних сполук з неорганічних без участі живих організмів. Для синтезу органічних сполук джерелом енергії служило ультрафіолетове випромінювання. Амінокислоти, цукру та інші синтезовані органічні сполуки протягом десятків мільйонів років запасалися в древньому океані. Їх накопичення в підсумку призвело до утворення однорідної маси, яка була названа Опаріним «первинним бульйоном». Вміщені там білки були здатні утворювати колоїдні комплекси, що притягають до себе молекули води. Такі комплекси, зливаючись один з одним, формували коацервати. Коацервати володіли деякими властивостями живого. Вони могли вибірково поглинати з навколишнього розчину речовини і за рахунок цього збільшуватися в розмірах. Подальше об’єднання коацерватов з нуклеїновими кислотами призвело до утворення здатних до саморегуляції і самовідтворення перших живих організмів – протобионтов. Ці примітивні первинні організми були анаеробами і гетеротрофами, що харчувалися речовинами «первинного бульйону».

Посилання на основну публікацію