Основні функції печінки. Її роль в обмінних процесах

Можна виділити наступні основні функції печінки:
1) участь в обмінних процесах;
2) захист;
3) участь у процесах утворення і виділення жовчі.
У паренхімі печінки відбуваються наступні види метаболізму:
1) вуглеводний;
2) білковий;
3) ліпідний;
4) пігментний;
5) вітамінний.
У печінці відбувається обмін біологічно активних речовин і мікроелементів.
Беручи участь у білковому обміні, печінка стимулює:
1) активність всіх альбумінів і глобулінів плазми крові;
2) переаминирование і дезаминирование амінокислот під впливом аланіламінотрансфераз і аспартатамінотрансферази;
3) утворення сечовини, глютамина, креатиніну;
4) синтез факторів згортання крові та інгібіторів цього процесу;
5) катаболізм білків за допомогою катепсинов, коллагенов і т. Д .;
6) обмін окремих амінокислот (наприклад, перетворення тирозину в триптофан, гістидину в гістамін);
7) утилізацію продуктів розкладання білка – індолу, скатол, фенолу та ін.
В метаболізмі ліпідів печінку здійснює:
1) окислення ацілгліцерідов;
2) утворення ацетоуксусной кислоти, β-оксимасляної кислоти;
3) синтез кетонових тіл, триацилгліцеридів, фосфоліпідів, ліпопротеїдів, холестерину;
4) стимуляцію утворення жовчних кислот (холевой, дезоксихолевої) до 0,3 мг на добу;
5) розщеплення і всмоктування харчових ліпідів.
У пігментному обміні печінка відіграє роль в наступних процесах:
1) синтезі, запасанні іекскреції білірубіну;
2) метаболізмі уробилиногена;
3) депонування і виділенні вітамінів А, D, РР, Е, групи В, фолієвої кислоти.
Значення печінки в обміні мікроелементів:
1) депо заліза;
2) синтез трансферину – білка, що транспортує залізо;
3) участь у перетвореннях цинку, магнію, молібдену.
Роль печінки в метаболізмі біологічно активних речовин:
1) регулює вміст стероїдів;
2) синтезує катехоламіни;
3) інактивує ряд гормонів (інсулін, глюкагон, тироксин, троійодтіронін, соматостатин).
В метаболізмі печінку вітамінів бере участь:
1) у процесах всмоктування жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К);
2) у синтезі вітаміну А з каротинів;
3) в утворенні холіну, фолієвої кислоти.
Знешкоджуюча функція печінки здійснюється в ході хімічного перетворення речовин, що призводить до зменшення їх токсичності і підвищенню інтенсивності виділення утворилися продуктів (наприклад, аміаку). Знешкодження протікає по-різному:
1) шляхом окислювально-відновних реакцій, (наприклад, дегідрірованія етанолу);
2) під дією пероксидаз (відбувається окислення спиртів в присутності перекису водню);
3) у ході специфічної дегідратації (здійснюється інактивація стероїдних гормонів, наприклад серцевихглікозидів і алкалоїдів);
4) в результаті кон’югації відбувається посилення розчинності і виділення стероїдних гормонів, жовчних кислот, екзогенних речовин, ароматичних вуглеводів, терпенів і т. Д.
Таким чином, печінка є життєво важливим органом людського організму, оскільки бере участь у всіх видах обміну речовин, а також виконує ряд життєво необхідних функцій.

Посилання на основну публікацію