Основні етапи розвитку життя на Землі

Криптозой (докембрій).

Тривалість більше 2 млрд. років. Початок раніше 3500 млн. років, закінчення близько 570 млн. років. Архей.

Поява життя (3500-3800 млн. років тому). Життя представлена прокариотами. Причому, за даними сучасних мікробіологів (наприклад, академіка Г. А. Заварзіна і ряду інших), прокаріоти представлені багатьма морфологічними формами, що утворюють цілі спільноті? Палеонтологічні матеріали цього часу представлені строматолітами. Життя розвивалася у водному середовищі на деякій глибині, так як єдиним захистом від сонячного і космічного випромінювань була вода. Відбулася еволюція способів харчування древніх прокаріотів. Перші організми на Землі були гетеротрофами і засвоювали органічні сполуки, що знаходяться в « первинному бульйоні». Утвориться енергія запасалася у формі АТФ. Найдавнішою формою обміну речовин є, мабуть, гліколіз.

У міру виснаження запасів харчування загострилася конкуренція між древніми прокариотами, яка, з одного боку, сприяла ускладнення будови бактерій, з іншого боку – призвела до появи альтернативних способів отримання енергії для життєвих процесів. Так відбулися великі ароморфози – поява автотрофного способу живлення (фотосинтезу і хемосинтезу) і фіксація атмосферного азоту. Перші автотрофи були анаеробами. Ці події відбулися близько 3 млрд. років тому.

Наступним великим ароморфозом стала поява оксідогенного фотосинтезу (що супроводжувався виділенням молекулярного кисню) у ціанобактерій (синьо -зелених водоростей). Це трапилося 2,5-2,8 млрд. років тому. З цього моменту відбувалося накопичення кисню в атмосфері, що призвело до зміни відновної атмосфери Землі на окислювальну і появі нового типу енергетичних процесів – дихання, що відрізняється від гліколізу і бродіння значно більшим виходом енергії і став внаслідок цього більш швидким і ефективним типом обміну речовин (ароморфоз). Тому відбулася швидка еволюційна радіація аеробних бактерій і сформувалися нові аеробні спільноти. Поява озонового шару створило передумови для розвитку організмів у верхніх шарах водойм, добре освітлюваних і прогріваються Сонцем. Бактерії формують два царства – архей і справжніх бактерій (зубактерій).

Посилання на основну публікацію