Основні етапи розвитку тварин

Перші представники царства Тварини з’явилися на Землі в протерозої як одноклітинні еукаріотичні організми. Одноклітинні широко поширилися у водах Світового океану і дали початок першим багатоклітинних, нащадками яких у сучасній фауні є губки, кишковопорожнинні і плоскі черви. Перші дві групи – двошарові тварини з променевою симетрією, а третя придбала в процесі еволюції тришарове будова і двосторонню симетрію тіла. З’явилася нервова, травна і видільна системи. Можливості багатоклітинних з освоєння середовища проживання набагато ширше, ніж у найпростіших. Вони мешкають і в товщі води (медузи), і ведуть прикріплений спосіб життя (корали і губки), і повзають по дну водойм (плоскі черв’яки).
Одна з гілок перших багатоклітинних тварин – плоскі черви – в тій же протерозойської ері стала джерелом появи практично всіх сучасних груп безхребетних тварин і перших хордових. Безпосередньо від плоских хробаків відбулися круглі і кільчасті черви, що мають більш досконалу організацію. Так, у кільчастих хробаків з’являється наскрізний кишечник, кровоносна система; нервова система набуває вузли і органи чуття.
Від стародавніх кольчецов в процесі еволюції відбулися молюски, членистоногі та хордові. Членистоногі, як випливає з назви, придбали членисті кінцівки, зовнішній скелет, поперечно-смугасту мускулатуру; надзвичайно високого рівня розвитку досягла нервова система. Саме представники цього типу – скорпіони – в силурийском періоді палеозойської ери першими з тварин вийшли з вод океану на сушу. А третя група нащадків кільчастих хробаків – хордові, які мають осьовий скелет, дала в силурі початок хребетним тваринам – рибам. Їх поява пов’язана з виникненням хребетного стовпа і черепа, щелеп і парних плавців. Головний мозок має вже п’ять відділів.

 

У девонському періоді кістепері риби еволюціонували в напрямку появи перших земноводних (стегоцефалів), що мають легкі і кінцівки у вигляді систем важелів, з’єднаних суглобами. Амфібії – перші наземні хребетні. Від них у наступному кам’яновугільному періоді відбуваються стародавні плазуни (котілозаври), набагато більш рухливі тварини, що мають можливість розмножуватися в наземних умовах. Поява кори головного мозку робить можливим більш ефективне пристосування поведінки до мінливих умов навколишнього середовища.
Мезозойська ера характеризується пануванням рептилій. З’являється безліч форм динозаврів, що освоїли практично всі середовища існування: наземну, наземно-повітряне і водне. Однак саме в мезозойську еру дрібні плазуни дали початок двом найбільш досконалим класам теплокровних хребетних – птахам і ссавцям. Постійна температура тіла давала їм можливість виживати навіть в дуже суворих умовах. Турбота про потомство забезпечувала збереження та поширення їх видів. Живородіння і вигодовування дитинчат молоком було явною перевагою ссавців.

Ці прогресивні зміни дозволили птахам і ссавцям широко поширитися на Землі.
В еволюції тварин основними напрямками були:
1) виникнення многоклеточности; спеціалізація тканин; формування систем органів;
2) виникнення твердого скелета (зовнішнього – у членистоногих, внутрішнього – у хребетних);
3) ускладнення центральної нервової системи;
4) розвиток суспільної поведінки в різних групах високоорганізованих тварин.
Запитання і завдання
1. Від кого відбулися ссавці?
2. До якого типу відносяться медузи?
3. Від яких тварин відбулися членистоногі?
4. Хто такі стегоцефали?
5. Які тварини першими вийшли на сушу?
6. Що доводить походження багатоклітинних від колоніальних одноклітинних тварин?
7. Охарактеризуйте фізичні та хімічні фактори водного та наземно-повітряного середовища перебування тварин.

Посилання на основну публікацію