Основні антропогенні фактори навколишнього середовища

Людина, будучи невід’ємною частиною природи, постійно так чи інакше впливає на неї. І далеко не завжди його господарська діяльність сприятливо позначається на навколишньому середовищі.

Забруднення річок, знищення місць існування тварин, винищення рідкісних видів – це лише мала частина негативних наслідків антропогенних впливів на природу. Але існують і позитивні приклади. Розповімо докладніше про основні антропогенних факторах і їх вплив на живий світ нашої планети.

Типи антропогенних впливів

Людина як самостійний живий організм постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, обмінюючись з нею речовиною та енергією через дихання, живлення, виділення і т. д. Крім того, його активна господарська діяльність прямо або побічно впливає на все живе навколо, впливаючи безпосередньо на конкретний живий організм або змінюючи середовище її проживання.

Прямий вплив людини виражається в споживанні тварин і рослин в їжу, розведенні їх для різних цілей, розселення організмів, а також у руйнуванні природних біогеоценозів (при будівництві залізниць, видобутку корисних копалин) і створенні штучних екосистем (парків, скверів, полів).

Непрямий, тобто ненавмисне вплив людини на природу відбувається шляхом зміни середовища проживання організмів. Будівництво водосховищ призводить до зміни режиму річок, багаторазова розорювання земель – до ерозії ґрунтів та опустелювання, забруднення повітря вихлопними газами – до отруєння тварин і рослин, що мешкають поруч з дорогами і т. д.

Комплексний вплив людей на живу природу поєднує в собі прямі і непрямі фактори. В результаті такого впливу навколишнє середовище повільно, але істотно змінюється. Наприклад, при розширенні меж населених пунктів відбувається вирубка лісів, в результаті чого лісові види тварин з змінених людьми територій зникають, на їх місце приходять міські види: ворони, щури, домашні собаки, кішки і т. д.

Види антропогенних впливів

Всі антропогенні фактори ділять на фізичні, хімічні, біологічні та соціальні.

Фізичні впливи на живі організми відбуваються в результаті активної людської діяльності. До них відносяться:

  • Використання людиною атомної енергії, що приводить до підвищення інтенсивності іонізуючого випромінювання.
  • Експлуатація всіляких електричних приладів, що створюють навколо себе електричні та магнітні поля.
  • Створення джерел шуму: рев двигунів автомобілів і мотоциклів, шум від залізничного та авіатранспорту, гуркіт на промислових підприємствах і т. д.

Хімічний вплив людина надає:

  • застосовуючи всілякі хімікати і отрути в сільському господарстві, на виробництві і в побуті;
  • забруднюючи грунт, воду і повітря промисловими відходами, вихлопними газами, токсичним сміттям;
  • вживаючи алкоголь, тютюн, наркотики, лікарські засоби синтетичного походження і т. д.

Біологічні чинники – це вплив людини на навколишнє середовище при виробництві продуктів харчування (ведення сільського господарства), а також вплив на організми, для яких людина є середовищем існування і джерелом їжі (бактерії, віруси, паразити).

Соціальний вплив людей на природу пов’язаний з їх життям у суспільстві. Взаємини між країнами, військові конфлікти та навіть домовленості з сусідами по дачі можуть зробити істотний вплив на життєдіяльність невеликої групи організмів, так і на цілу екосистему.

Негативні наслідки антропогенних факторів

Вплив людини на природу носить здебільшого деструктивний характер. Саме люди стали причиною зникнення багатьох видів тварин і рослин, винищуючи їх цілеспрямовано або руйнуючи звичні їм місця проживання. Прикладом таких впливів може служити повне зникнення з лиця землі камерунського підвиду чорного носорога, що став жертвою браконьєрів через своїх рогів. Цей підвид оголосили вимерлим не так давно – в 2011 р.

Крім того, активна господарська діяльність людини загрожує вже не тільки окремим вразливим видам тварин і рослин, але і всього живого на нашій планеті. Вирубування лісів, осушення боліт, витяг невідновних природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами, парниковий ефект, кислотні дощі та інші негативні антропогенні фактори порушують екологічну рівновагу, позбавляючи живу природу механізмів саморегуляції.

Позитивні наслідки антропогенних факторів

Вплив людини на природу може мати і позитивні сторони. Розумне природокористування і дбайливе ставлення до навколишнього середовища сприяють збереженню видового розмаїття живих істот. Такі заходи, як лісомеліорація і навмисна інтродукція рослин дозволяють відновити зруйновані з яких-небудь причин ландшафти. Розробка охоронних заходів, створення заповідників, заказників, національних парків допомагають зберігати унікальну флору і фауну, а селекція і подальше розведення тварин і рослин призводять до виникнення видів, здатних виживати в мінливих умовах навколишнього середовища. Прикладом вдалого схрещування різних видів тварин є поява на Землі зубробизона – гібрида зубра і американського бізона. Представники нового виду дають плідне потомство як при схрещуванні між собою, так і з представниками вихідних видів.

Турбота про природу, розуміння важливості збереження її багатства, відновлення природних екосистем та інші природоохоронні заходи дозволять знизити негативний ефект антропогенного впливу на навколишнє середовище й зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.

Посилання на основну публікацію