1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Основи селекції – коротко

Основи селекції – коротко

Селекція – наука, що вивчає можливості отримання нових порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів, з ознаками, які необхідні для людини.

Порода, сорт, штам – це створені людиною за допомогою методів селекції популяції тварин, рослин, мікроорганізмів, які володіють необхідними для людини ознаками, що закріплюються спадковістю в ряду наступних поколінь особин.

Масовий відбір – метод селекції рослин, коли проводиться відбір генетично однорідної популяції особин з необхідними ознаками.

Індивідуальний відбір – метод селекції рослин, коли проводиться відбір окремих особин з певними ознаками.

Інбридинг – метод селекції рослин, коли збереження сорту самозапилюються рослин проводиться за допомогою захисту від попадання пилку інших рослин.

Перехресне запилення самозапилюються рослин – метод генетики рослин, спрямований на отримання сортів з новими ознаками. Віддалена гібридизація рослин – метод селекції рослин, при якому проводять схрещування рослин, що відносяться до різних видів.

Інбридинг – метод генетики тварин, коли нові породи тварин отримують шляхом проведення близькоспоріднених схрещувань.

Аутбридинг – метод генетики тварин, коли нові породи тварин отримують шляхом проведення неспоріднених схрещувань.

Внутріпородних схрещування – метод генетики тварин, коли нові породи тварин отримують шляхом схрещування найбільш підходящих особин однієї і тієї ж породи.

Випробування по потомству – метод генетики тварин, коли нові породи тварин отримують шляхом вибору самців, потомство яких вважається продуктивним з того чи іншого ознакою. Ту ж мету переслідує штучне осіменіння

Віддалена гібридизація тварин – метод селекції тварин, при якому проводять схрещування тварин, що відносяться до різних видів.

ПОДІЛИТИСЯ: