Основи біології

Біологія – наука про життя. Вона вивчає живі організми, їх будову, розвиток і походження, взаємини із середовищем проживання і з іншими живими організмами.
Біологія – одна з найдавніших наук, хоча сам термін «біологія» для її позначення був запропонований лише в 1797 р німецьким професором Т. Рузом (1771-1803). Однак загальноприйнятим цей термін став після того, як в 1802 році його стали вживати в своїх роботах Ж. Б. Ламарк (1744-1829), Л. К. Тревіранус (1779-1864).
Знання про живих організмах людина накопичував протягом тисячоліть.
У наші дні біологія – комплексна наука, що сформувалася в результаті диференціації та інтеграції різних наукових дисциплін.
Наприклад, з ботаніки виділились мікологія (наука про гриби), бріологія (наука, що вивчає мохи), альгологія (вивчає водорості), палеоботаніка (вивчає залишки древніх рослин) та інші дисципліни.
Відбувається диференціація і в порівняно молодих біологічних науках. Так, генетика розділилася на загальну і молекулярну генетику, генетику рослин, тварин, мікроорганізмів, людини, популяционную генетику і т. Д.
В результаті інтеграції наук виникли біофізика, біохімія, радіобіологія, космічна біологія і т. Д.
Біологічні знання не тільки дозволяють скласти наукову картину світу, але і можуть бути використані в практичних цілях.
Так, зв’язку біологічних знань з медициною і сільським господарством сформувалися в далекому минулому. А в наш час вони набули ще більшого значення.
Завдяки досягненням біології промисловим шляхом отримують медичні препарати, вітаміни, біологічно активні речовини. Відкриття, зроблені в генетиці, анатомії, фізіології та біохімії, дозволяють поставити хворій людині правильний діагноз і виробити ефективні шляхи лікування і профілактики різних хвороб, у тому числі і тих, які раніше вважалися невиліковними.
Завдяки знанню законів спадковості і мінливості вчені-селекціонери отримали нові високопродуктивні породи домашніх тварин і сорти культурних рослин. На основі вивчення взаємин між організмами створені біологічні методи боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур.
В даний час вивчаються механізми біосинтезу білка і фотосинтезу. Вчені сподіваються, що в майбутньому це дозволить вирішити проблему промислового отримання цінних органічних речовин.
Вивчення будови і принципів роботи різних систем живих організмів допомогли знайти оригінальні рішення в техніці та будівництві.
Завдяки досягненням біології все більшого значення набуває новий напрямок матеріального виробництва – біотехнологія. Вже зараз вона значно впливає на вирішення таких глобальних проблем, як виробництво продуктів харчування, пошук нових джерел енергії, охорона навколишнього середовища та ін.
До недавнього часу люди вважали, що відбудовні здатності природи безмежні. Але виявилося, що це не так. Незнання або ігнорування законів природи призводить до тяжких екологічних катастроф, які загрожують загибеллю всім живим організмам, у тому числі і людині. Настав час, коли від кожного з нас залежить майбутнє нашої планети, тому значення біологічних знань зростає з кожним роком. Біологічна грамотність необхідна кожній людині – так само як вміння читати, писати і рахувати.

Посилання на основну публікацію