Організація клітинного ядра. Хромосоми

Клітинне ядро (див. рис. 8і9) має найважливіше значення в життєдіяльності клітини, оскільки служить сховищем спадкової інформації, що міститься в хромосомах (див. нижче).

Ядро обмежене ядерною оболонкою, яка відділяє його вміст (каріоплазма) від цитоплазми. Оболонка складається з двох мембран, розділених проміжком. Обидві вони пронизані численними порами, завдяки яким можливий обмін речовинами між ядром і цитоплазмою. У ядрі клітини у більшості еукаріот знаходиться від 1 до 7 ядерець. З ними пов’язані процеси синтезу РНК і тРНК.
Основні компоненти ядра – хромосоми, утворені з молекули ДНК і різних білків. У світловому мікроскопі вони добре помітні лише в період клітинного ділення (мітозу, мейозу). У клітці, що не хромосоми мають вигляд довгих тонких ниток, розподілених по всьому об’єму ядра.
Під час поділу клітин хромосомні нитки утворюють щільні спіралі, внаслідок чого стають видимими (за допомогою звичайного мікроскопа) у формі паличок, «шпильок». Весь обсяг генетичної інформації розподілений між хромосомами ядра. У процесі їх вивчення були виявлені наступні закономірності:
? в ядрах соматичних клітин (тобто клітин тіла, нестатевих) у всіх особин одного виду міститься однакова кількість хромосом, складових набір хромосом (рис. 19);

Рис. 19. Хромосоми різних видів рослин і тварин, зображені в одному масштабі: 1,2 – амеба; 3,4 – діатомові водорості; 5-8, 18,19 – зелені водорості; 9 – мухомор; 10 – липа; 11-12 – дрозофіла; 13 – сьомга; 14 – скерда (сімейство складноцвітих); 15 – рослина з сімейства ароїдних; 16 – метелик-ряст; 17 – комаха з сімейства саранових; 20 – клоп-водомір; 21 – квітковий клоп; 22 – земноводне амбістома; 23 – алое (сімейство лілійних) [7]
? для кожного виду характерний свій хромосомний набір за їх кількістю (наприклад, у людини 46 хромосом, у мушки дрозофіли – 8, у аскариди – 4, у річкового рака – 196, у коня – 66, у кукурудзи – 104);
? хромосоми в ядрах соматичних клітин можуть бути згруповані парами, які отримали назва гомологічниххромосом на підставі їх подібності (за будовою і функціями);
? в ядрах статевих клітин (гамет) з кожної пари гомологічних хромосом міститься тільки одна, тобто загальний набір хромосом вдвічі менше, ніж у соматичних клітинах;
? одинарний набір хромосом в статевих клітинах називається гаплоидним і позначається буквою n, а в соматичних – диплоїдним (2n).
З викладеного ясно, що кожна пара гомологічних хромосом утворена об’єднанням батьківських і материнських хромосом при заплідненні, тобто злиття статевих клітин (гамет). І навпаки, при утворенні статевих клітин з кожної пари гомологічних хромосом у гамет потрапляє лише одна.

У тілі хромосом виділяють первинну перетяжку (звану центромерой), до якої прикріплюються нитки веретена поділу. Вона ділить хромосому на два плеча. Хромосоми можуть бути рівноплечними, разноплечімі і одноплечі.

Посилання на основну публікацію