Організація функціонування імунної системи

Імунна система має складну організацію – для здійснення специфічної функції задіяно безліч різних клітинних популяцій і розчинних факторів імунітету. Клітини постійно циркулюють в організмі, гинуть в процесі життєдіяльності і відтворюються.

Залежно від конкретної потреби специфічна функція імунної системи може бути активована або пригнічена (супрессірована). Однак будь-яке реагування імунної системи здійснюється тільки при постійному взаємодії практично всіх типів її клітин, тобто в умовах міжклітинної кооперації. Подразником (активирующим сигналом) є антиген. У розвитку будь імунного реагування простежується каскад послідовно змінюваних етапів.

Посилання на основну публікацію