Оптична вісь

Доведено, що впорядковане розташування молекул може призводити до того, що показник заломлення всієї структури в цілому буде неоднаковий у різних напрямках.

Подвійне променезаломлення речовини може виникати з різних причин. Подвійне променезаломлення в потоці аналогічно структурному подвійного променезаломлення, однак у цьому випадку молекули, розташовані зазвичай хаотично, орієнтуються під дією зовнішньої сили. Найчастіше такої орієнтації досягають, змушуючи рідину текти через досить вузький канал (звідси й сам термін), завдяки чому довгі осі молекул розташовуються в напрямку струму рідини. Подібного роду дослідження корисні головним чином при вивченні вже виділених з клітини молекул, хоча в певних умовах ознаки подвійного променезаломлення в потоці можна виявити і при спостереженні внутрішньої структури клітин.

Практично можна встановити різницю між внутрішнім е структурним подвійне променезаломлення, змінюючи показник заломлення середовища, навколишнього досліджуваний об’єкт. Дійсно, показник заломлення орієнтованих молекул різниться від показника заломлення середовища.

Проте, змінюючи показник заломлення середовища (наприклад, змінюючи концентрацію в ній цукру), можна зробити його рівним показнику заломлення об’єкта, що призведе до зникнення подвійного променезаломлення, пов’язаного з упорядкованою орієнтацією молекул. Подвійне променезаломлення, що спостерігається в цей момент, буде обумовлено виключно внутрішньою структурою молекул, тобто буде внутрішнім подвійним променезаломлення. При вивченні морфології клітини ми маємо справу в основному зі структурним подвійне променезаломлення. Спостерігається картина, проте, часто буває ускладнена одночасним наявністю внутрішнього подвійного променезаломлення і подвійного променезаломлення в потоці.

Посилання на основну публікацію